Publieke lustrumviering 40jaar MR Asse-Hoppeland

we delen onze vreugde met Asse en omgeving.

Feestviering in Sint-Martinuskerk te Asse
met optreden van kinderkoor "De Wamblientjes" en 4-stemmig gemengd koor "Valeiriaan" en aansluitend een receptie.
Volledig programma in bijlage.

Deelname is gratis

Datum:
13-06-2016
Datum activiteit:
22-10-2016
Startuur activiteit:
19:00
Einduur activiteit:
23:00