PATRIOTTISME

Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen

Prof. dr. Ludo Abicht over "Patriottisme kent geen Grenzen".
   
 
MAANDVERGADERING APRIL 2015
Voor leden, partners en belangstellenden
 
Geachte vriend(inn)en van de Marnixring,
 
U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd op de maandvergadering met vriendenmaal van Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen die doorgaat op 16 april 2015 in restaurant De Kalvaar, Brakelsesteenweg 562, Voorde (Ninove). Spreker is niemand minder dan Ludo Abicht, doctor Germaanse letterkunde, filosoof, gastprofessor Universiteit Antwerpen, publicist en ‘linkse flamingant’. 
Ik hoop u allen talrijk te mogen begroeten.
                                                                                                                                                                              Rudy Hautman, voorzitter MR Z-O VL
 
 
Donderdag 16 april 2015, 19u30
Restaurant De Kalvaar, Voorde
Maandvergadering en Vriendenmaal
Gevolgd door referaat van
Prof. dr.
Ludo ABICHT
Filosoof en Taalkundige
Gastprofessor UAntwerpen, Politieke Wetenschappen
Drager van de Orde van de Vlaamse Leeuw
over
" Patriottisme kent geen Grenzen "
 
 
Verwittig a.u.b. per kerende, of uiterlijk maandag 13 april 2015, protocolmeester Paul Verpeet per telefoon 0476 45 04 72 of bij voorkeur per epost –paul.verpeet@telenet.be – van uw komst.
 
Deelname € 40/pp – ter plaatse te voldoen
Aperitief vanaf 19u30
Ring:
Zuid-Oost Vlaanderen vzw
Datum:
08-04-2015