Overlijden Geert J. A. Baert

Oud-Stafhouder Balie Gent en lid Marnixring Gent Dr. F. A. Snellaert

Geert Baert overleden op 18 juli 2014

Jan De Vis, voorzitter van de ring, hield volgende toespraak bij de uitvaartplechtigheid van Geert J. A. Baert.

 

Zeer geachte familie, beste vrienden en aanwezigen,

 

“A l’impossible nul  n’est  tenu”…

Dit moet  zowat  het verzwegen gedachtegoed  geweest  zijn dat Geert zich de laatste weken en maanden had eigen gemaakt, en dat hij stil en zonder morren droeg, meer nog: helder en rechtlijnig als de witte adem van vluchtlijnen  tegen een blauwe zomerhemel.

Bij de bezoekjes die hij in het UZ nog ontving waren alle hem vertrouwde en gekende ingrediënten dan ook aanwezig: de klassieke muziek, een glas wijn, en…. een oude ‘Grundig’  radio die wij ons enkel als “vintage” in een nostalgisch geheugen herinneren.

Er ontbraken alleen de walmen rook en de geur van de sigaar!...       Want, “dura lex sed lex”, en dat wist hij uiteraard beter dan de regelgevers van de kliniek, al werden zijn wijsheid en zijn overtuiging      - ook professioneel-  altijd  gevoed door zijn geest  maar  gestuurd door zijn hart !

Ruim één jaar geleden vierde MR. Snellaert zijn 40ste verjaardag. Het was een unieke aanleiding om de stichters - inspirators van onze Ring  enerzijds beter te leren kennen, en anderzijds te eren.

Op deze wijze werd de fundamentele inbreng van Geert als één van de stichters, die ook de naamkeuze van onze Ring heeft voorgesteld, door al onze leden met gepast eerbetoon aan hem toegedragen.

Maar Geert  was van woorden die lang hebben gelegen en van een stroom die rechtlijnigheid  bewaart.

De waarden die hem tekenden, die zijn leven als “erudiete” persoonlijkheid  profileerden waren “christelijk” en “Vlaams”!!

Zijn Vlaamsgezindheid was het complement van zijn christelijke overtuiging. Het stoelde op de emotionele erfenis van de frontbeweging, maar hij droeg het uit met zijn verstand en zijn wijsheid.              

Hij is dit consequent, eerlijk en met een betekenisvolle bescheidenheid  “trouw” gebleven.

Inderdaad , -echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk niet belangrijk is- !

Daarom zullen wij Geert  blijven eren. Al worden de mazen van zijn afwezigheid nu eerst dichtgebonden door gevoelens van verdriet, toch willen wij vanuit onze Marnixring de bewuste ruimte creëren voor complementaire gevoelens  van dankbaarheid, om Geert als stichter en lid van onze Ring te hebben gekend.

Vergeet het afscheid, want afscheid heeft geen einde en geen begin. Het brengt alleen de geboorte van een herinnering.

Hoeveel verlangen zit er in pijn, hoeveel verwachting in afscheid?

Misschien moeten we daarom afscheid nemen, om aan ons bestaan herinnerd te worden, zoals de appelaar elk jaar weer bloeit, zoals het licht de duisternis telkens opheft.

Afscheid nemen is kijken naar een leven en dromen op de pieken van pijn en vreugde

In naam van alle leden van MR. Snellaert:

Dank u Geert om altijd “Geert” te zijn geweest .

Dank u om uw consequente en altijd onderbouwde overtuiging.

Dank u ook, om zoveel  wat we hier niet hebben gezegd, maar  zullen blijven koesteren, en dat misschien ooit een lang verhaal wordt waarin wij U zullen  meedragen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jan De Vis

Voorzitter MR. Dr. F.A. Snellaert - Gent

25/07/2014

Ring:
Gent Dr. F.A. Snellaert
Datum:
04-09-2014