Over Salafisme

Stefaan Meerbergen aan het woord

Vormt salafisme de achtergrond van salafisme?

Dit is een open vergadering met als gastspreker VRT-journalist STEFAAN MEERBERGEN.
Op initiatief van MR Asse-Hoppeland

 

In bijlage ook de flyer over deze lezing met alle info

 

Mag ik met aandrang vragen deze flyer zelf nog verder door te sturen naar mogelijk geĂ¯nteresseerden. (familie, vrienden, verenigingen,…)

 

Gelieve mij jullie deelname aan deze maandvergadering zo spoedig mogelijk te bevestigen en dit ten laatste voor zondag 18 juni.

 

De bijdrage in de kosten voor de partners bedraagt 35 EUR. Voor genodigden is het 40 EUR. Het bedrag is te storten op rekening BE30 4330 1479 1111 (KREDBEBB) van de Marnixring Asse Hoppeland.

 

 

Beste groeten,

 

Bert van den Moortel

Protocolmeester Marnixring Asse Hoppeland

Ring:
Asse Hoppeland
Datum:
14-06-2017