Ons ringproject: Nederlands in de wereld

Actief dank zij drie werkgroepen

Ons ringproject: NEDERLANDS IN DE WERELD wordt ondersteund dank zij de actieve inzet van de leden in drie werkgroepen: Nederlands in Vlaanderen, Nederlands overzee en Frans Vlaanderen

De leden van de Marnixring Veurne Zannekin onderscheiden zich door hun inzet voor de Nederlandse taal en cultuur. Deze inzet manifesteert zich niet alleen in de vorm van een financiële tegemoetkoming ten voordele van de gekozen projecten, maar is ook een getuigenis van een persoonlijk engagement van onze leden. Het is met trots dat we ons ringproject “Nederlands in de Wereld” voorstellen. Ons project omvat drie fundamentele pijlers:

 

  • Nederlands in Vlaanderen
  • Nederlands Overzee
  • Frans-Vlaanderen

 

Marnixring Veurne Zannekin is vanzelfsprekend actief in eigen streek. Er zijn genoeg uitdagingen die onze aandacht opeisen. Taalarmoede gaat hand in hand met kansarmoede en een gelijkekansenbeleid staat in onmiddellijke relatie met een goed taalbeleid. De oplossing ligt onder andere in het tonen van respect voor de inzet van de andere om onze taal te leren. Marnixring Veurne-Zannekin is vastberaden, om iedereen die onze taal wil leren, te helpen en te ondersteunen.

 

De ring heeft verregaande contacten gelegd in Suriname via de vzw Marowijne (Koksijde). We steunen het onderwijs in de vorm van leerboekenpakketten in het Nederlands, alsook door het spijzen van een studiefonds dat aan jongeren uit het Carib Indiaans dorp Galibi de kans geeft om verder te studeren, zodat ze de opgedane kennis ten dienste kunnen stellen van de eigen gemeenschap.

Via het netwerk ter plaatse zullen we zoveel mogelijk met de academische wereld in contact treden, in de eerste plaats met de Faculteit Nederlands.

In Zuid-Afrika volgen we dezelfde strategie door ons in te zetten om de culturele en vriendschapsbanden met Zuid-Afrika te verstevigen. We steunden jarenlang de leesgroepen van Born in Africa in de omgeving van Plettenberg, dit jaar gaat de steun naar het boekenproject voor meergraadsonderwijs in de streek van Stellenbosch. Wij legden de nodige contacten met Dr Jurie Joubert, directeur van het Centrum voor meergraadsonderwijs (Universiteit van het Kaapse Schiereiland).

 

We hebben ook een zeer speciale, warme liefde voor Frans-Vlaanderen. We komen er graag en voelen er ons thuis. De streek, de natuur, de mensen, de steden en dorpen, de cultuur, de geschiedenis, de lokale gerechten en de taal hebben een bijzondere aantrekkingskracht op onze leden. Dit is niet te verwonderen; we vormden in een geschiedkundig nog tamelijk recent verleden ten slotte een eenheid. In deze streek taalopleiding ondersteunen, is tevens een sociaal project want de kennis van het Nederlands bezorgt ook de Frans-Vlamingen meer kansen op de arbeidsmarkt.

 

We ondersteunen en begeleiden ook de Nederlandstalige school in Komen (De Taalkoffer) alsook de oprichting van de nieuwe ring “Komen - Huyse Robrecht”.

Ring:
Veurne Zannekin
Datum:
28-01-2013