Lezing Jheronimus Bosch

Maak kennis met een genie!

MARNIXRING ASSE HOPPELAND
heeft het genoegen u uit te nodigen op een lezing door
Katelijne JORIS
Jheronimus Bosch
Visioenen van een genie


In 2016 is het 500 jaar geleden dat de beroemde schilder Jeroen Bosch overleed.
Bosch geldt als een van de grootste meesters uit de kunstgeschiedenis.
Zijn fantastische werken zijn van in zijn eigen tijd tot op vandaag een belangrijke inspiratiebron geweest.
Toch lijkt zijn werk voor velen onbegrijpelijk en ontoegankelijk, wat uiteraard te maken heeft met de
totaal verschillende cultuur-historische context van de late middeleeuwen waarin hij leefde.
In het oeuvre van Jheronimus Bosch worden het goede en het kwade tegenover mekaar geplaatst, het
dwaze en zondige gedrag van de mensen gehekeld. Hij wist de kracht van zijn moraliserende boodschap
nog te versterken door de vernieuwende manier en persoonlijke stijl waarin hij deze vorm gaf.
Deze lezing, voorafgegaan door een eetmaal, heeft plaats op donderdag 19 oktober 2017
in het restaurant “Kasteel Waalborre”, Parklaan 20 te 1730 Asse.
Aanvang: 19u.
Deelname in de kosten: 40,00 euro per persoon
Inschrijven via bert.vandenmoortel@telenet.be, voor zondag 15 oktober 2017.
Gelieve het bedrag te storten op rekening nr. BE30 4330 1479 1111 van Marnixring Asse Hoppeland
met vermelding “Jeroen Bosch + aantal personen”
Zie flyer in bijlage

Datum:
03-02-2017
Datum activiteit:
19-10-2017
Startuur activiteit:
19:00
Einduur activiteit:
23:30