Negende Despauteriusconcert

Ninove: Negende Despauteriusconcert met het Fagotkwartet Fenixs

Op zondag 22 oktober 2017 om 15u

organiseert Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen,

in de Sint-Amanduskerk te Aspelare,

Geraardsbergsesteenweg 300,

het NEGENDE KLASSIEK DESPAUTERIUSCONCERT

met het

“ FAGOTKWARTET FENIX ”

 

Inkom en receptie GRATIS.

Iedereen is van harte welkom.


Marnixringleden kunnen na afloop aanschuiven aan het vriendenmaal in restaurant 'De Kalvaar' ( ad € 40/pp). Er is dansgelegenheid met de KEVA SWINGBAND !INSCHRIJVEN VOOR HET VRIENDENMAAL TEN LAATSTE OP 16 OKTOBER 2017 BIJ ONZE PROTOCOLMEESTER JAN: Jan.heyvaert@scarlet.be

met overschrijving van € 40/pp op rekening 

nr. BE48 7370 3050 4927  van ‘MR Culturele Projecten’ met vermelding van uw naam en ring.

Datum:
17-08-2017
Datum activiteit:
22-10-2017
Startuur activiteit:
15:00
Einduur activiteit:
17:00