Marnixring Avelgem De Vlashaard onthulde het poëziepad "Van A tot Z".

Afbeelding: 

Op 29 mei 2016 onthulde MR Avelgem de Vlaschaard de gedichten van de 2° editie van de wedstrijd 'Poëziepad van A tot Z'. 

 

Met deze poëziewedstrijd worden jaarlijks, en dit gedurende een periode van 5 jaar, 2 gedichten gematerialiseerd langs het Guldensporenpad, een wandel- en fietspad op het traject van de oude spoorwegbedding 83 tussen Kortrijk en Amougies, en dit tussen de stations van Avelgem en Zwevegem. 

 

Een eerste gedicht wordt aangeleverd door de curator, die de jury voorzit en het thema van de editie bepaalt.  Het tweede gedicht is de winnaar van de jaarlijkse poëziewedstrijd.  In samenwerking met de gemeentes Avelgem en Zwevegem, het Poeziecentrum  in Vlaanderen en in Nederland,  en de organisatie Creatief Schrijven spreekt MR Avelgem de Vlaschaard heel wat dichters aan in Vlaanderen en Nederland.  Sommige inzendingen komen zelfs uit Frankrijk en Nederland.

 

Dit jaar waren 2 mooie locaties uitgezocht, namelijk het pleintje aan 'Moen Statie' en de site van de 'Verbrande Brug'. Op het traject tussen beide locaties is de oude spoorwegbedding omgevormd tot een waar natuurgebiedje.  Het was dan ook de voorzitter van Natuurpunt Zwevegem, dhr. Eddy Loosveldt, die verrassende historische en boeiende natuurkundige toelichting gaf, vooraleer de dichters aan de beurt kwamen.

Bij de 'Verbrande Brug' werd het winnende gedicht 'Wandelgids' onthuld dat met sierlijk geschilderde letters was aangebracht op het bruggenhoofd. Liesbeth Ulijn uit Nijmegen in Nederland creëerde prachtig ritmische poëzie die de volgende commentaar uitlokte bij de curator : 


Het viel onmiddellijk op dat de strofen, die ritmisch-repetitief ineensteken, als een treincadans, ook als verrassende dwarsliggers of voorbijrijdende wagons gezien kunnen worden. Er is geen echt einde aan het gedicht; het houdt nooit op. Het wordt niet gehinderd door hortende punten en komma’s of andere stakingsposten van het spoor. We vinden het origineel, omdat het niet puur beschrijvend is, omdat de ik-figuur zich uitdrukkelijk in haar eigen manifest engageert en omdat de auteur een heel verrassende invulling aan het thema geeft.

 

De terugwandeling leidde ons naar het paneel aan 'Moen Statie', waarop het gedicht van de curator was uitgefreesd in corten-steel.  Een mooie plek tussen de bomen werd verrijkt met een bijzonder persoonlijk gedicht  'Spoorloos' .

 

De schepenen van beide gemeentes hadden nog een bijzonder woord van dank voor het initiatief en de organisatie.  De algemeen voorzitter van de Marnixring

benadrukte in een gesmaakte toespraak de waarde van 'levenskrachtige poëzie, die kiest voor de openbare ruimte en voor het contact met wie deze ruimte betreedt' .

Tijdens een korte receptie konden de genodigden, dichters en geïnteresseerden nog even nakaarten.

 

Het poëziepad groeit jaar na jaar... meer dan honderd inzendingen van hoge kwaliteit, een enthousiaste jury en de respons van het publiek vormen voor ons de stimulans om uit te zien naar de volgende editie

 

Piet Sileghem, Marnixring Avelgem De Vlashaard

 

 

 Wandelgids

 

ik bied me aan

om in torens van oude kerken

verre verwanten te zien

 

ik bied me aan

om in zerken versierd met korstmos

het leven te voelen

 

ik bied me aan

het oude schaap in de polder

wolkaartjes te laten signeren

 

ik bied me aan

het mannetje in de bergen

een steen van zijn stapeling te vragen

 

ik bied me aan

om boven de boomgrens

titels voor gedichten te zoeken

 

ik bied me aan

denkkronkels te snoeien

ze op dansles te doen

 Liesbeth Ulijn (Nijmegen