LEDENVERGADERING - NIEUWJAARSVIERING

Prof. Dr. Karel Velle, Algemeen Rijksarchivaris, met 'De Vlaamse plattelandsarts in de 19de eeuw, meid voor alle werk ?

INTERESSANTE VOORDRACHT

 

 

 

 

 

Ring:
Aalst Iwein Van Aalst
Datum:
08-02-2014