Ledenvergadering met eresenator Bob Maes

Vlaamsgezind politicus. Na de ontbinding van de Volksunie koos hij voor N-VA. Voor deze partij werd zijn dochter Lieve Maes senator en Vlaams volksvertegenwoordiger.

Volgens Wikipedia ...
Tijdens zijn jeugd werd hij lid van het VNV en de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen. In september 1944 gaf hij zichzelf aan bij de politie waarna hij een jaar in voorhechtenis zat. Maes werd niet veroordeeld, maar verloor wel zijn burgerrechten voor een periode van twintig jaar.

In 1950 richtte hij de Vlaamse Militanten Orde op. In 1967 werd de naam daarvan gewijzigd in "Vlaamse Militanten Organisatie". In 1951 trad hij toe tot de Vlaamse Concentratie. In 1954 maakte hij de overstap naar de pas opgerichte Volksunie. Hij werd er lid van de partijraad en het partijbestuur. Van 1965 tot 1995 was hij provinciaal voorzitter voor de provincie Brabant. In 1971 ontbond hij de VMO. Bij de parlementsverkiezingen van datzelfde jaar werd Maes, die al eerder voor de VU kandidaat was, van op de tweede plaats rechtstreeks verkozen tot senator voor Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij bleef zetelen in de Senaat tot 1985. Sinds 13 oktober 1985 is hij eresenator.[1] Van 1972 tot 1986 zetelde hij ook in de Zaventemse gemeenteraad.

Toen Maes verkozen was als senator zetelde zijn partij, de Volksunie, in twee opeenvolgende regeringen: de regering-Tindemans II en de regering-Vanden Boeynants II (beide regeringen werden gevormd door de CVP/PSC, de BSP/PS, het FDF en de Volksunie). Bob Maes was een fel tegenstander van het Egmontpact en werd gevraagd over te lopen naar de splinterpartijen VVP en VNP (die later fuseerden tot het Vlaams Blok), maar weigerde telkens. Na de ontbinding van de Volksunie koos hij voor N-VA. Voor deze partij werd zijn dochter Lieve Maes senator en Vlaams volksvertegenwoordiger.

Datum:
08-04-2015
Datum activiteit:
16-04-2015
Startuur activiteit:
19:00
Einduur activiteit:
23:00