Ledenvergadering

Schrijfster Anne Provoost over: De Kolonie kinderen van de Ijzer. De schrijfster voelde zich aangesproken door het verhaal van de grootscheepse actie die de Belgische overheid organiseerde voor de kinderen uit de frontstreek: de evacuatie naar buitenlandse kolonies. De schrijfster reconstrueert deze periode op basis van mondelinge getuigenissen en op basis van de opzoekingen die zij deed o.a. in de Parijse kloosters. Zij maakt een reconstructie van een gebeuren dat veel families in de Westhoek heeft geraakt. Het ging om meer dan tienduizend kinderen! Werk van Anne Provoost werden in vierentwintig talen vertaald.
Datum:
29-11-2017
Datum activiteit:
09-04-2018
Startuur activiteit:
17:30
Einduur activiteit:
20:59