LEDENVERGADERING 25.01.2018 - JAN LOUIES over ' Oilsjtersen Diksjonair

AANBEVOLEN

 

  

  

 

IWEIN VAN AALST                                       

 

Ninove, 11 januari 2018

 

 

Beste Marnixvriend(in),

Beste sympathisant(e),

 

Hierbij wordt U vriendelijk uitgenodigd op onze maandelijkse ledenvergadering met maaltijd die zal doorgaan op donderdag 25 januari 2018 in Kasteel De Rozerie, Brusselsesteenweg 75 te Aalst (tel. 053/78.37.55 – www.kasteelderozerie.be).

Wij starten deze vergadering met een dronk op het nieuwe jaar.

Daarom beginnen wij uitzonderlijk om 19u00.

 

Tijdens deze vergadering verwelkomen wij de heer Jan Louies, die zal spreken over zijn “Oilsjtersen Diksjoneir”.

 

Jan Louies (Lowies) is een geboren en getogen Oilsjteneer (nen echten Ajoin). Hij is leraar aan het Koninklijk Lyceum van Aalst.

Ongeveer vijftig jaar lang noteerde hij Aalsterse woorden en uitdrukkingen op kladpapiertjes, krantenranden maar vooral op bierviltjes, wat leidde tot de uitgave van zijn “Oilsjtersen Diksjoneir”.

Zowel op radio, TV als op het internet (www.oilsjtersen-diksjoneir.be) was en is hij een pleitbezorger voor het Aalsters dialect.

Ook ijvert Jan voor de vrijwaring van de Aalsterse spot. Vandaar zijn inzet voor de “Losse groepen” in de Carnavalstoet en bij de organisatie van de Carnavalraadzitting als start van het carnavalprogramma.

 

Deze vergadering staat open voor al onze leden, inclusief seniorleden en leden met verlof. Partners, bezoekers en gasten zijn eveneens van harte welkom.

 

De komst van seniorleden, leden met verlof, bezoekers, gasten en partners (bijdrage in de maaltijd ad € 50 te storten op rekening BE57 0682 2406 1135 van Marnixring Iwein van Aalst) dient voorafgaandelijk gemeld te worden aan onze protocolmeester Willy Van der Voorde en dit ten laatste op maandag 22 januari 2018 via e-post willy.vandervoorde@scarlet.be of telefoon 02/532.58.41.

Effectieve leden die verhinderd zijn, melden dit op dezelfde wijze aan onze voormelde protocolmeester.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

De secretaris,                                                              De voorzitter,

Willy DE SMET                                                             Michel DE GOLS

 

Datum:
22-11-2017
Datum activiteit:
25-01-2018
Startuur activiteit:
19:30
Einduur activiteit:
22:30