Pieter Datheen, auteur van het Wilhelmus ?
Een handtekening voor het  Wilhelmus? Het Wilhelmus, de nationale hymne van Nederland daterend uit ca. 1570, geldt als het oudste volkslied ter wereld. De auteur van het lied bleef tot vandaag een nobele onbekende. Het werd door de eeuwen heen aan de meest diverse personen toegekend: Bathasar Houwaert, Adrianus Saravia, Willem van Haecht, Dirck Volckertszoon Coornhert, enz. enz.  Meest...
Hulde aan het graf van Lodewijk de Baecker.
Noordpene, 23 april 2016 - Hulde aan het graf van Lodewijk de Baecker.   Twee jaar geleden, n.a.v. de 200ste verjaardag van zijn geboorte, schreef Wido Bourel, lid van Marnixring Land van Playsantië, een boekje over Lodewijk de Baecker. De titel: De Saga van Lodewijk,  voorvechter van de Nederlandse Gedachte in Frankrijk. Het was voor hem de gelegenheid om het graf te gaan opzoeken in...
Hoelang nog zal dat zinloos en gevaarlijk taalgeëxperimenteer blijven duren ?
Jarenlang werd in het Koninkrijk België strijd gevoerd om eerst en vooral Nederlandstalig onderwijs uit te bouwen en vervolgens degelijk Nederlandstalig onderwijs aan te bieden. En het resultaat is dat het Nederlandstalige deel van België over een onderricht op een hoog peil en een kwaliteitsvol onderwijsnet beschikt.   Van La Flandre naar Flanders ? Bepaalde Vlaamse politici van...
De Marnixring Erepenning 2015
Onder grote belangstelling werd op zondag 18 oktober in de Salons Van Dijck te Mechelen de Marnixring Erepenning 2015 uitgereikt aan Cyriel Moeyaert   << Priester-leraar en later diocesaan inspecteur Nederlands, Cyriel Moeyaert is bezeten van de Nederlandse taal. Als leraar in Izegem richt hij ABN-kernen op en was hij vol van het nieuwe ontledingssysteem van de taalkundige P.C....
PLECHTIGE OPNEMING MARNIXRING ADRIAEN WILLAERT
Dinsdagavond 29 september, Beversesteenweg, ter hoogte van Yamtonic, Roeselare:   Auto’s rijden traag voorbij en maken aan de rotonde verder in de straat rechtsomkeer, hopend om een glimp te kunnen opvangen van de gebeurtenissen buiten aan restaurant Yamtonic.  Er staat duidelijk iets te gebeuren vanavond in Roeselare.    Goedgeluimde mensen netjes in pak en fier getooide...
De "RED STAR LINE", ringproject van Marnixring Antwerpen Hanze
Vele  jaren geleden koos Marnixring Antwerpen Hanze als ringproject de "Red Star Line" en richtte hiervoor de vzw "Vrienden van de Red Star Line" op. Met behulp van de nodige sponsoring slaagde onze ring erin om een mooie collectie memorabilia, die geduldig en zorgvuldig aangelegd werd door Robert Vervoort, aan te kopen. In een volgende fase startte de constructie en de inrichting van het...
Toekomstverkenningen Richard Celis 2015
  1. Vooraf Op weg naar de toekomst staat Vlaanderen zonder twijfel voor nogal wat uitdagingen. Om er maar enkele te noemen: culturele identiteit verzekeren in een omgeving die steeds sterker internationaliseert, politieke autonomie laten sporen met een almaar dwingender Europese sturing, onze hoge levensstandaard bewaren in een onzekere wereldeconomie, sociale samenhang stimuleren en...
"Erfgoed Zuidelijkste Nederlanden"
Deze rekening is bedoeld voor het inzamelen van gelden om initiatieven te steunen die de historische banden van Frans-Vlaanderen met de Nederlanden benadrukken.   Een eerste actie is reeds uit de startblokken geschoten: het opfrissen en restaureren van de grafsteen van Lodewijk de Baecker in Noordpene (Fr).   Lodewijk de Baecker was een Frans-Vlaamse filoloog en auteur die in 1814 in...
Leuven, 18 oktober 2014 : De vierde Humanitaire Olympiade
Omdat de Marnixring als vereniging bezorgd is over maatschappelijk problemen en in zijn engagement zoekt naar thema’s waarbij de noden onvoldoende door profit- of overheidsinstanties gelenigd worden, werd door de Raad van Bestuur de vierjaarlijkse Humanitaire Olympiade in het leven geroepen. Daarmee treedt de Marnixring als grote familie naar buiten en is zichtbaar voor het maatschappelijk...
Nederlandstalige Erfgoedbordjes in de Zuidelijkste Nederlanden
EUVO werd opgericht in 1984 door E.H. Luc Vranckx en is sinds een twintigtal jaren actief in het meest zuidelijke deel van de Nederlanden met het aanbrengen van borden met een Nederlandse benaming op bijzondere plekken met erfgoedwaarde.   EUVO staat nu voor een grote uitdaging: de bodem van de kassa is stilaan in zicht, maar de vraag naar bijkomende bordjes blijft stijgen! Zij vormen voor...
Zondag 4 september 2016...
Kom naar DILBEEK, een Gordel om (van) te houden
8 september 2016 -...
PAUL VAN OSTAIJEN Bezette Stad
"Den Diepen...
Uitreiking van de Marnixring Zennedalprijs aan...
Humoravond met Erhan...
Beste vrienden, Op zaterdag 25 juni...
Herman Van Rompuy
Herman Van Rompuy over hoe openheid en...