De Marnixring is een internationale serviceclub die als belangrijkste doel heeft de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap dienen. Leden van de Marnixring bevorderen de taal en cultuur in de eerste plaats door zelf met de taal keurig en creatief om te gaan. De serviceclub bestaat op dit ogenblik uit een zestigtal ‘ringen’ en telt meer dan 1 300 leden in Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika.

 

Nieuw bestuur en nieuw lid
In alle Marnixringen wordt jaarlijks een nieuw bestuur gekozen. Dat gebeurde ook in de Marnixring ‘Land van Loon – Nieuw Eyck’. Alle leden zijn verkiesbaar en een mandaat kan maximum drie jaar na elkaar opgenomen worden. Het nieuwe bestuur bestaat uit de voorzitter Paul Janssen, ondervoorzitter Ton Alsemgeest, protocolmeester Jos Nicolaes, secretaris Lode Clijsters en penningmeester Nico Stassen. Op de maandelijkse bijeenkomst die telkens plaatsvindt in Kasteel Wurfeld in Maaseik werd bovendien Guy Willems als nieuw lid aan de ledenlijst toegevoegd. De foto toont het nieuwe bestuur samen met Guy Willems.

Activiteiten
Bij de activiteiten van het begin van het nieuwe jaar valt vooral de jaarlijkse krokusuitstap op. Dit jaar werd een uitgebreid cultureel bezoek gebracht aan Den Bosch. Eerst stond er een stadswandeling van twee uur op het programma waarbij een uitstekende gids de interessantste plekjes van Den Bosch van uitleg voorzag. Na het vieruurtje met een Bossche Bol volgde een rondleiding in het Jheronimus Bosch Art Center. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner.
Binnenkort is er een vriendschapsdag gepland. Leden en partners van de Marnixringen Meetjesland en Noordrand komen naar Maaseik. Samen met de Marnixring Land van Loon - Nieuw Eyck maken ze o.a. een stadswandeling en een boottocht op de Maas.

Guy Willems

 

Zie ook de link naar de pagina op de webstek van HBVL

http://m.hbvl.be/cnt/DMF20150303_01559208/nieuw-bestuur-bij-marnixring-land-van-loon-nieuw-eyck