De Marnixring Zennedalprijs

Afbeelding: 

14 juni 2016: “Den Diepen Boomgaard” ontvangt de Marnixring Zennedalprijs 2016

 

De Marnixring Zennedalprijs werd in 2002 ingesteld om personen, stichtingen, verenigingen, comités of bedrijven uit de brede rand rond Brussel te huldigen, te steunen en aan te moedigen, voor de wezenlijke bijdrage die ze leveren aan het behoud van het Nederlandstalig karakter van de streek en het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur.

Keuze en motivatie:

De sociale onderneming “Den Diepen Boomgaard” bindt de strijd aan tegen het analfabetisme bij tal van haar medewerkers. Zij zorgt niet alleen voor onderricht van de Nederlandse taal, maar ook voor het behoud van het rijke Grimbergens patrimonium door een oordeelkundige restauratie van haar hoeve uit de 17e eeuw. Door al deze inspanningen beantwoordt “Den Diepen Boomgaard” volledig aan het profiel dat de Zennedalprijs voor ogen heeft.

 

Uitreiking:

Voor de uitreiking van de zesde Marnixring Zennedalprijs kan men geen mooiere locatie bedenken dan de binnenplaats van “Den Diepen Boomgaard”. De weersgoden waren ons echter niet goed gezind zodat we verplicht waren uit te wijken naar de overdekte opslagruimte. Protocolmeester Denise verwelkomde de talrijke aanwezigen, in het bijzonder de afgevaardigden van de plaatselijke verenigingen en de vertegenwoordigers van drie Marnixringen uit de regio. Voorzitter Kris overhandigde de oorkonde en een cheque ter waarde van € 2.000. Ook werd ter versiering van de voorgevel een gevelbanner aangebracht als blijvende herinnering.

Marc Roelandt las de laudatio, op tekst van Theo Knevels en benadrukte de voortdurende inspanningen die de  medewerkers van de vereniging leveren voor het aanleren van de Nederlandse taal en de strijd tegen het analfabetisme.

Enkele jaren geleden vertoefde “Den Diepen Boomgaard” in figuurlijk woelig water. Een vernieuwde en uitgebreide raad van bestuur nam het roer in handen om van het woelige water een veilige haven te maken. De toenmalige “vzw Den Diepen Boomgaard” werd zorgvuldig gesplitst; het operationele gedeelte werd gescheiden van het infrastructurele gegeven. Enerzijds werd een samenwerkingsverband met de Broeders van Liefde uitgewerkt voor de dagelijkse bedrijfsmatige activiteiten op de bioboerderij. Anderzijds werd in januari 2014 de vzw ‘Bouwfonds Den Diepen Boomgaard’ opgericht, die blijvend aandacht schenkt aan bouwkundige oplossingen voor het behoud van het patrimonium. “Den Diepen Boomgaard” lenigt op een zakelijke manier een maatschappelijke nood.

 

Inzet:

“Den Diepen Boomgaard” zet zich in voor mensen in nood. Nood moet je hier letterlijk nemen want de meeste medewerkers missen iets; ze zijn niet in staat om deel uit te maken van het  reguliere arbeidscircuit.

Gezien de verscheidenheid in zijn of haar sociale vaardigheiden, wordt elke persoon apart bejegend.  Daardoor ontstaat een alternatieve vorm van economie (sociale economie) die niet gebaseerd is op winst, maar op dienstverlening.  In de ideale wereld houden het sociale en economische mekaar in evenwicht.

Evenwicht tracht men ook te vinden in het aanbod van de bioboerderij. Klanten zijn op zoek naar diversiteit. De tijd van monocultuur op het veld is omzeggens voorbij.  Op deze boerderij is het aanbod bijzonder gevarieerd. Dat is goed voor de teelaarde, het is leuk voor de klanten en het verhoogt de kundigheid bij diegenen die de diverse groenten cultiveren: een zelfpluktuin kan maar gedijen met de zekerheid van een grote variëteit aan groenten en fruit.

De doelstellingen van de Marnixring komen in ‘Den Diepen Boomgaard’ tot hun recht. De Nederlandse taal is het verbindingsteken tussen medewerkers van verschillende origine en overtuiging. Op het werk, aan de arbeid op het veld of in de winkel en natuurlijk ook tijdens lessen Nederlands, dagelijks krijgen de medewerkers een Nederlandse taalregen  over het hoofd  en de paraplu van andere talen mag maar zelden geopend worden.

De begeleiders zijn niet voor één gat te vangen. De mooiste eigenschappen die zij elke dag weer dienen te etaleren zijn begrip en mededogen. Een begeleider velt geen moreel oordeel. De doelgroep is op de boomgaard aangekomen met een rugzak vol problemen en beperkingen. De begeleiders gaan daarmee aan de slag. Op een vriendschappelijke doch duidelijke manier geven ze de richting aan. De begeleiders voeren solidariteit hoog in het vaandel om binnen de groep letterlijk een samenwerkingsverband te creëren.

En je ziet het in de ogen van de klanten aan de kassa. Dat de medewerkers zich inspannen om het Nederlands te gebruiken wordt zeer geapprecieerd. Natuurlijk worden taalfouten met de mantel van solidariteit en dienstvaardigheid bedekt.

 

Dank:

In haar dankwoord loofde Sarah Heyvaert, coördinator van “Den Diepen Boomgaard”, Marnixring Zennedal om de financiële steun. Het belang van het gebruik van de Nederlandse taal in de sociale werkplaats beseft zij wel degelijk. Tevens stelde ze duidelijk dat deze steun zal aangewend worden om de doelstellingen te bereiken die Marnixring Zennedal met haar Zennedalprijs voor ogen heeft.

Het geheel werd keurig gepresenteerd door onze Denise Willocx. De muzikale omlijsting, met een knipoog naar Vlaamse kleinkunst, werd verzorgd door het duo Heidi en Koen.  Zo passeerde ook "De steen" van Bram Vermeulen de revue;

“Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde.

Het water gaat er anders dan voorheen.”

Zeer toepasselijk op “Den Diepen Boomgaard”:

wij hopen en wensen dat zij die steen mogen zijn.

 

Frans Andries, Marnixring Zennedal