De Marnixring Erepenning 2017

Afbeelding: 

De Marnixring kan een erepenning uitreiken aan personen die zich hoogst verdienstelijk gemaakt hebben in de geest van onze doelstellingen. De penning is een kunstwerk van Marc De Bruyn en draagt aan de ene zijde de afbeelding van Marnix heer van Sint Aldegonde, op de keerzijde draagt hij het Marnixringkenteken.

 

In de loop der jaren mochten 44 verdienstelijke persoonlijkheden de Marnxring Erepenning in ontvangst nemen, daaronder: Felix De Boeck, André Demedts, Willem De Meyer, Flor Grammens, Armand Preud’homme, Hendrik Fayat, Paul Jansen, Karel Van Isacker, Manu Ruys, Eric Suy, Robert Senelle, Maurits Coppieters, Remi Vermeiren, Rik Van Cauwelaert, Mark Grammens…

 

In 2017 zal de erepenning uitgereikt worden aan LUC DEVOLDERE. Dat zal gebeuren op zaterdag 21 oktober 2017 (beschermde datum) in de Minardschouwburg te Gent om 10 u. Een ‘Vriendenmaal’ is voorzien  om 13 u in restaurant De Abt, te Gent. De vier Gentse ringen (Gent Borluut, Gent Corneel Heymans, Gent F.A. Snellaert en K.L. Ledeganck) staan in voor de organisatie.

 

Luc Devoldere werd in 1956 geboren in Kortrijk en woont nu in Aalst. Hij studeerde oude talen en wijsbegeerte in Kortrijk en Leuven. Na een loopbaan in het onderwijs als classicus aan het Sint Barbaracollege in Gent werd Devoldere in september 1996 voor het eerst vermeld als adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift Ons Erfdeel, dat in 2017 de zestigste verjaardag viert. Vanaf 1 mei 2002 volgde hij er Jozef Deleu op als hoofdredacteur en als afgevaardigd-bestuurder van de Stichting Ons Erfdeel.

Hij schreef meerdere boeken en is sinds 2009 lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en letterkunde. Al zijn voordrachten zijn beklijvend en van een hoog intellectueel niveau; vooral zijn Pacificatielezing in 2013 in Breda blijft onvergetelijk; de titel luidde: ‘Verdwaald in al onze talen’.

 

De laureaat is een uniek literatuur- en Spinozakenner. Hij mengt zich in het maatschappelijk debat door de publicatie van vele essays waarin hij pleit voor een symbiose tussen de Europese cultuur met haar traditie en de uitdagingen van deze tijd. Als essayist profileerde hij zich binnen onze letteren als auteur van talloze bijdragen in culturele en literaire tijdschriften. Hij is sterk betrokken bij wat in ons taalgebied gebeurt; hij heeft een duidelijke kijk op de recente evoluties binnen kunst en cultuur in het algemeen en binnen de taal en letteren in het bijzonder. In de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden geeft hij regelmatig voordrachten over de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland.

 

Luc Devoldere is een parel aan de kroon van al wie reeds de erepenning van onze Marnixring mocht ontvangen.

 

MRIS