De Marnixring Erepenning 2017

Afbeelding: 

De Marnixring kan een erepenning uitreiken aan personen die zich hoogst verdienstelijk gemaakt hebben in de geest van onze doelstellingen. De penning is een kunstwerk van Marc De Bruyn en draagt aan de ene zijde de afbeelding van Marnix heer van Sint Aldegonde, op de keerzijde draagt hij het Marnixringkenteken.

 

In de loop der jaren mochten 44 verdienstelijke persoonlijkheden de Marnxring Erepenning in ontvangst nemen, daaronder: Felix De Boeck, André Demedts, Willem De Meyer, Flor Grammens, Armand Preud’homme, Hendrik Fayat, Paul Jansen, Karel Van Isacker, Manu Ruys, Eric Suy, Robert Senelle, Maurits Coppieters, Remi Vermeiren, Rik Van Cauwelaert, Mark Grammens…

 

In 2017 zal de erepenning uitgereikt worden aan LUC DEVOLDERE. Dat zal gebeuren op zaterdag 21 oktober 2017 (beschermde datum) in de Minardschouwburg, Walpoortstraat 15 te Gent. Een ‘Vriendenmaal’ is voorzien  om 13 u in restaurant De Abt, te Gent. De vier Gentse ringen (Gent Borluut, Gent Corneel Heymans, Gent F.A. Snellaert en K.L. Ledeganck) staan in voor de organisatie.

 

Luc Devoldere werd in 1956 geboren in Kortrijk en woont nu in Aalst. Hij studeerde oude talen en wijsbegeerte in Kortrijk en Leuven. Na een loopbaan in het onderwijs als classicus aan het Sint Barbaracollege in Gent werd Devoldere in september 1996 voor het eerst vermeld als adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift Ons Erfdeel, dat in 2017 de zestigste verjaardag viert. Vanaf 1 mei 2002 volgde hij er Jozef Deleu op als hoofdredacteur en als afgevaardigd-bestuurder van de Stichting Ons Erfdeel.

Hij schreef meerdere boeken en is sinds 2009 lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en letterkunde. Al zijn voordrachten zijn beklijvend en van een hoog intellectueel niveau; vooral zijn Pacificatielezing in 2013 in Breda blijft onvergetelijk; de titel luidde: ‘Verdwaald in al onze talen’.

 

De laureaat is een uniek literatuur- en Spinozakenner. Hij mengt zich in het maatschappelijk debat door de publicatie van vele essays waarin hij pleit voor een symbiose tussen de Europese cultuur met haar traditie en de uitdagingen van deze tijd. Als essayist profileerde hij zich binnen onze letteren als auteur van talloze bijdragen in culturele en literaire tijdschriften. Hij is sterk betrokken bij wat in ons taalgebied gebeurt; hij heeft een duidelijke kijk op de recente evoluties binnen kunst en cultuur in het algemeen en binnen de taal en letteren in het bijzonder. In de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden geeft hij regelmatig voordrachten over de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland.

 

Luc Devoldere is een parel aan de kroon van al wie reeds de erepenning van onze Marnixring mocht ontvangen.

 

 

 

                                           Programma

 

                                           9.45   Ontvangst met koffie

 

                                          10.15   Verwelkoming

                                           door Algemeen Protocolmeester Gui Van Gorp

 

                                           10.30  Gastspreker Axel Buysse
                                           Algemeen Afgevaardigde van de
                                           Vlaamse Regering in Nederland

 

                                           11.00  Muzikaal intermezzo
                                            Kristiaan Van Ingelgem

 

                                           11.10  Laudatio

                                            Dr. Hist. Johan Decavele

                                                                                  

                                           11.20  Overhandiging Erepenning

                                            door Algemeen Voorzitter Jan G.R. Verleysen,

 

                                           11.30  Muzikaal intermezzo

                                            Kristiaan Van Ingelgem

 

                                            11.40  Slotwoord

                                             door Luc Devoldere

 

                                            Nationale liederen (samenzang)

 

                                            12.00  Receptie

 

                                            13.05  Vriendenmaal in De Abt, Lange Kruisstraat 4 Gent, op 300 m van de Minardschouwburg.

 

DE RECEPTIE WORDT U AANGEBODEN DOOR MARNIXRING INTERNATIONALE SERVICECLUB VZW; de plaatsen zijn beperkt.

Gelieve vóór 10 oktober in te schrijven voor de academische zitting en de receptie via erepenning@marnixring.org of door het opsturen van de inschrijvingskaart naar 'Secretariaat Marnixring', Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde. Inschrijven voor het vriendenmaal door betaling vóór 15 oktober van € 60 op rekening BE46 7370 2010 7436 van Marnixring Corneel Heymans Gent met vermelding 'vriendenmaal', 'voornaam', 'naam'.

 

De Marnixring Erepenning 2011 wordt uitgereikt op voorstel van  de Gentse Marnixringen Corneel Heymans, Borluut, F.A. Snellaert en K.L. Ledeganck.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       MRIS