De Marnixring Erepenning 2016

Afbeelding: 

Alle mensen met een goed hart en een slecht karakter tekenden zaterdag 15 oktober 2016 present in de feestzaal van het museum van de Red Star Line in Antwerpen voor de overhandiging van de Marnixring Erepenning 2016 aan het weekblad ’t Pallieterke.

 

De Marnixring kan een erepenning uitreiken aan een natuurlijke persoon of aan een instelling die zich hoogst verdienstelijk heeft gemaakt in de geest van onze doelstellingen.

 

Met het motto  "Wat niet lachend gezegd kan worden is de waarheid niet" verwijst de naam ‘t Pallieterke naar het vooroorlogse tijdschrift Pallieter uitgegeven door Filip De Pillecyn, wat op zijn beurt weer was afgeleid van de figuur Pallieter uit de gelijknamige roman van Felix Timmermans.  

Het was de Antwerpse journalist Bruno de Winter die in 1945 met het “rioolkrantje” begon. De Winter schrok er niet voor terug om  politici in hun hemd te zetten . Politieke schijnheiligheid, franskiljons, demagogie, maar ook communisme, vonden bij hem geen genade. Stilistisch kon men het krantje omschrijven als een mengeling van ironie, satire en ernst. Het blad werd een kweekvijver voor cartoonisten; Jef Nijs en Brasser waren de meest bekende. Na de vroegtijdige dood van Bruno de Winter in 1955 nam Jan Nuyts de fakkel over. De actuele hoofdredacteur is Karl Van Camp, lid van MR Max Wildiers.

 

De organiserende ringen Antwerpen Hanze en Voorkempen Pater Stracke vonden Jef Elbers bereid om te fungeren als gastpresentator.  Dat deed hij op zijn eigen, onnavolgbare manier.

Gastspreker prof. em. Jacques Claes, nota bene een oud-medewerker, ging in zijn uiteenzetting dieper in op de noodzaak van een blad als ‘t  Pallieterke.

Algemeen Voorzitter  Jan G.R. Verleysen overhandigde dan de erepenning met bijhorende oorkonde aan de zonen van Bruno de Winter. Namens de laureaat sprak Frans Crols het dankwoord uit.

 

Op de oorkonde staat de reden van de onderscheiding vermeld: 70 jaar inzet voor een vrank en vrije pers in Vlaanderen.