De Maretak 2016 02 - Bach's laatste reis. Jos Meersmans - 15 maart 2016

Jos Meersmans brengt ons het verhaal van Bachs laatste reis, bij monde van één zijner zonen; Wilhelm Friedemann Bach

Jos Meersmans, auteur en verteller, studeerde musicologie aan de KU Leuven en was tot zijn pensionering eind 2011 leraar muziekgeschiedenis en algemene muziekcultuur aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven. Jarenlang was hij medewerker van BRT 3, Radio 3, nu Klara.

Jos Meersmans, auteur en verteller, studeerde musicologie aan de KU Leuven en was tot zijn pensionering eind 2011 leraar muziekgeschiedenis en algemene muziekcultuur aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven. Jarenlang was hij medewerker van BRT 3, Radio 3, nu Klara. Hij heeft zich in de jaren tachtig en negentig ingespannen voor het herstel van het Leuvense Orgelpatrimonium en reist sinds 1983 rond in Vlaanderen en Nederland, eerst als klavierspeler, nadien als verteller in vele honderden optredens.

In mei 1747 reist de oude Johann Sebastian Bach van Leipzig naar Potsdam-Berlijn op verzoek van Frederik de Grote, koning van Pruisen.     

Die onderneming werd met de grootste scepsis aangevat.  Nog geen twee jaar voordien had de Pruisische koning Leipzig onder de voet gelopen en sindsdien was hij de gebeten vijand van Bachs eigen vorst en beschermheer August III, keurvorst van Saksen en koning van Polen. Bovendien was Frederik door zijn opvoeding geworden wie hij was: een laaghartige treiteraar van precies diegenen voor wie hij het grootste respect had.

Wilhelm Friedemann, Bachs oudste zoon, doet ons het relaas van de reis, waarin hij terugblikt op zijn eigen leven en dat van zijn vader.  Vooral op Bachs drie belangrijkste werkterreinen (Weimar, Köthen en Leipzig) wordt gefocust. 

Zestien beklijvende muziekfragmenten uit Bachs oeuvre geven deze vertelling een verdiepende intensiteit die erg gesmaakt wordt door onze ring.
Lees het volledige verslag in aangehecht document.

 

Ring:
Land van Loon - Nieuw Eyck
Datum:
20-04-2016