De Maretak 2015 08 - Uitstap naar Mons

Jaarlijkse zomeruitstap - dit keer gingen we naar de culturele hoofdstap van Europa 2015 - Mons

VERLEDEN MONS / BERGEN Een Waalse stad met Vlaamse roots. Twintig Marnixers uit Maaseik arriveren tegen elven in het Best Western Lido aan de Rue des Arbalestriers 112 in het centrum van Bergen. LEES VERDER IN HET AANGEHECHT VERSLAG Mooi geïllustreerd met merkwaardige foto's.

VERLEDEN

MONS / BERGEN

Een Waalse stad met Vlaamse roots.

Een Romeinse oorsprong wordt graag gesuggereerd maar vindt nergens bevestiging.

Pas rond het midden van de 7e eeuw ontwikkelde zich hier een woonkern rond een versterking.

Deze ontwikkeling was mede het gevolg van de stichting in de Frankische tijd van een abdijrond 650, door de heilige Waltrudis. Dit klooster zou later in de 11e eeuw onder voogdij van de graven van Vlaanderen hervormd worden tot een kapittel van adellijke, seculiere kanunnikessen, dat het geestelijke en materiële leven in de stad bleef domineren tot de opheffing in 1792.

De graven van Vlaanderen speelden een belangrijke rol in het ontstaan en ontwikkelen van de middeleeuwse stad. Het stadswapen bestaat trouwens uit een Vlaamse Leeuw met aan zijn zijde de Leeuw van Zeeuws-Vlaanderen.  

Rond de 10e eeuw bouwden de graven van Bergen een versterkte burcht op de naburige heuvel, en onder graaf Boudewijn IV (1120-1171) van Vlaanderen werd begonnen aan de bouw van een eerste omwalling - waarvan ook thans nog delen bestaan.

Bergen ontwikkelde zich snel tot een belangrijk bestuurlijk, handels- en onderwijscentrum.

Gravin Margaretha II van Vlaanderen stichtte in 1248 een begijnhof, en de toename van de bevolking maakte rond 1290 de aanleg van een tweede, grotere stadsmuur noodzakelijk. Deze stadsmuur was ongeveer 4,5 km lang en had zes poorten.

In 1295 werd Bergen de hoofdplaats van het graafschap Henegouwen. De lakennijverheid legde de basis van een economische bloei, die pas zou eindigen in de 16e eeuw, met de godsdiensttroebelen.

Tijdens de Spaanse bezetting werd de stad geplunderd. De bevolking werd gedecimeerd.     Bergen, een bloeiende  nijverheidsstad, verloor haar welvaart helemaal.

In de daaropvolgende Oostenrijkse tijd was Bergen voor de Zuidelijke Nederlanden een vestingstad op de grens met Frankrijk. Dit zorgde voor een hele periode oorlogsgeweld waardoor tijdelijk economisch herstel niet bestendigd kon worden.

Op 8 april 1691 werd Bergen ingenomen door de Fransen nadat het eerst totaal kapot geschoten was door het Franse geschut. Vanaf 1697 viel het afwisselend in Oostenrijkse dan wel opnieuw in Franse handen.

Omdat de oorlog in de 18e eeuw zoveel schade aanrichtte, werd de stad vooral in die periode herop-gebouwd, waardoor het huidige stadsbeeld grotendeels 18de-eeuws is.

Volgend op de Franse revolutie (1789) verloren de Oostenrijkers op 6 november 1792 de Slag bij Jemappes (thans een deelgemeente van Bergen) en werd Bergen een Franse stad. Na 1815 werd Bergen opnieuw een stad in de Nederlanden en 15 jaar later in België. De industriële revolutie in de 2de helft van de 19de eeuw veranderde het aanschijn van de Borinage. De aanwezigheid van ijzer en steenkool zorgde voor een industrialisatie op grote schaal, gekenmerkt door enerzijds grote welvaart voor adel en burgerij  maar anderzijds ook grote armoede voor het plebs. Vele Vlamingen trekken van het doodarme Vlaanderen naar de Borinage voor werk en settelen zich daar.

Tijdens de eerste wereldoorlag was Bergen  4 jaar in Duitse handen en werd op 11 november 1918 bevrijd door Canadezen.Ook de Tweede Wereldoorlog was moordend voor Bergen en omgeving,

Na 1950 verdwijnen vele industriële activiteiten uit de  Borinage : staalfabrieken, koolmijnen en aanverwante nijverheden sluiten.   Ze laten niet alleen een desolaat landschap achter maar veroorzaken tevens een sterke daling van het welvaartspeil in Wallonië met alle sociale problemen vandien.

HEDEN

Momenteel kampt Bergen nog altijd met de gevolgen van de teloorgang van de industrie in de 2de helft van de 20ste eeuw. De vele leegstaande panden in de stad getuigen daarvan.

Er is echter beterschap zichtbaar. Lichtpunten in de langzame heropstanding zijn de inspanningen geleverd door het stadsbestuur ter vitalisering en verfraaiïng van de binnenstad, de talrijke renovaties van oude gebouwen, de ontluikende derde industriële revolutie met  nieuwe technologiën (Google), de opbloeiende middenstand, en het groeiende toerisme  dat culmineerde in MONS culturele hoofdstad van Europa 2015.

Dit Bergen bezoeken wij op 08 en 09 augustis 2015.

ZATERDAG 08 AUGUSTUS 2015

Twintig Marnixers uit Maaseik arriveren tegen elven in het Best Western  Lido aan de Rue des Arbalestriers 112 in het centrum van Bergen.

Via de Rue de Nimy trekken we naar  de Grand Place 12 alwaar we binnenvallen in een oer-Waalse ietwat gedateerde brasserie voor een lichte lunch : “Le Saint Germain”  

Geen culinaire aspiraties maar wel veel volk en een grote keuze uit pasta’s, woks en salades met een drankje en een koffie achteraf.

Met pak en zakoche verlaten we goedgemutst het restaurant. Tegen 13.00 uur zijn we allen present aan het stadhuis voor een  ruimere kennismaking met het  historische centrum van Mons.

STADSWANDELING 13.00 uur

Onder leiding van een perfect Nederlandstalige Montois, tevens eigenaar van een grote dosis humor, bezoeken  we de oude stad. Vanaf het stadhuis trekken we over de Grote Markt via de Rue D’Enghien (Edingen in het schoon Vlaams) en de kronkelige Cronque Rue richting Belfort.

Muren en gebouwen zijn verlucht met poëtische teksten want heel Bergen ademt cultuur in 2015 ! “Je ne suis qu’un menteur”

Van op de Jardin du Beffroi kijken we uit over de oude stad. We  dalen af naar de Collégiale Sainte Waudru oftewel de Stiftskerk van de heilige Waldtrudis

Terug naar het stadhuis voor een bezoek aan de raadzaal. Ontvangst op het balkon en einde van de wandeling.

ANCIENS ABATTOIRS “VURIG CHINA”  16.00 uur

 “Monumentale hedendaagse Chinese beeldhouwkunst ” in de oude slachthuizen van Bergen is het doel van ons bezoek.

TERUGTOCHT NAAR HET HOTEL 17.00 uur

met een kleine tussenstop in Le Saint Germain voor koffie en vlaai.

AVONDMAAL 19.30 uur

Na een weldoende douche en dito dut  schrijdt het gezelschap naar de pleisterplaats van deze avond : “RESTAURANT  MARCHAL” in de onmiddellijke nabijheid van de Sainte Waudru.

ZONDAG 09 AUGUSTUS 2015

Na het ontbijt verkassen we niet zonder enige moeite naar LE GRAND HORNU, gelegen in de Rue Saint-Louise 82, 7301 Boussu.

De smalle oprit uit de hotelgarage werd immers enige tijd versperd door de schatbewaarder, niet om een of andere budgettaire reden zoals je van een gedreven thesaurier zou kunnen verwachten, maar louter omdat zijn voertuig  breder bleek dan de doorgang leek. 

WANDELING MET GIDS op de site GRAND-HORNU  11.00 uur

Vanuit de museum lobby vertrekt de door onze gids gedocumenteerde wandeling. Geschiedenis van de vroegindustriële site  alsook de ontstaansgeschiede-nis van het museum worden uitgereid toegelicht.

LUNCH in RESTO L’UBIQUITE  12.30 uur  (museumrestaurant)

NAMIDDAG 14.00 tot 16.00 uur BEZOEK AAN DE LOPENDE TENTOONSTELLINGEN

 Op eigen tempo worden buiten de vaste collectie en enkele tijdelijke kleine exposities ook 2 grote internationale tentoonstellingen bezocht :

-Jasper Morrison : betaalbaar huiselijk design

-Chritian Boltanski : La salle des pendus.

Nadat alle culturele batterijen zijn opgeladen wordt de aftocht geblazen. Paul besluit de uitstap naar Mons met een korte vooruitblik op de komende activiteiten.

Het was gezellig,

Het was plezierig,

Het was leerrijk.

Tegen 17.00 uur keert iedereen naar huis.

 Ring:
Land van Loon - Nieuw Eyck
Datum:
02-11-2015