De Maretak 2015 06 - Joke Bos - Dementie. 16 juni 2015

Spreker Joke Bos heeft zich toegelegd op therapie voor dementerende medemensen. Ze geeft een voordracht over haar ervaringen en visie op de omgang met dementerenden.

Misschien kent u haar? en plotseling vraagt ze aan me “ken ik u misschien?” “Ja mama, ik ben uw dochter” Maar ze blijkt het niet te zien en beleefd vraagt ze nog: “waar komt u vandaan?” “Maastricht, mama, dat weet je toch” verbaasd kijkt ze me aan “Och”, zegt ze, “dat is toevallig mijn dochter, zij woont ook daar we gaan weleens naar haar toe misschien kent u haar?” Gedicht uit de bundel SPOORLOOS Van Annette F.C.Willems-Hendrikx

Ondervoorzitter Ton leidt de spreker van vanavond Joke Bos in.

Joke Bos, geboren in Amsterdam, viert volgende week haar 60ste verjaardag.

 

Na haar opleiding heeft ze 23 jaar als fysiotherapeut gewerkt in een verpleeghuis in Amsterdam.

Tijdens deze periode volgde ze de opleiding psychomotorische therapie.

 

Op reis in Afrika in 1983, leest ze de doctoraalscriptie van Rose-Marie Droes over psychomotorische therapie bij demente ouderen. Dit is precies waar ze al jaren mee bezig is en ze contacteert Droes met de vraag naar samenwerking.

In 1993 vraagt Droes haar leiding te geven aan het eerste ontmoetings-centrum voor dementerenden in de Amsterdamse buurt “de Pijp”.

In het centrum moet Joke “ mensen begeleiden in het omgaan met de gevolgen van dementie”.

 

Die gevolgen kunnen worden onderverdeeld in een aantal zogeheten adaptatie terreinen:

op welk terrein heeft iemand problemen ?

Heeft die persoon een negatief zelfbeeld - is die persoon bang alles fout te doen - is die persoon bang voor de toekomst -  heeft die persoon moeite met sociale contacten?

Van ieder persoon in een ontmoetingscentrum wordt een psychosociale diagnose gesteld met een bijhorend plan van begeleiding. Daar worden vervolgens passende activiteiten bij gekozen.

 

De laagdrempelige opvang zorgt niet alleen voor de mensen met dementie, maar begeleidt ook de mantelzorger en familie.

 

Joke helpt mee ontmoetingscentra op te zetten waarin de visie van Droes centraal staat.

Momenteel zijn er meer dan 100 centra in Nederland alleen.

In diverse Europese landen worden centra opgericht.

Zelfs in Aruba heeft Joke een centrum opgezet.

Ze geeft talrijke lezingen in Nederland en op congressen in het buitenland.

Ze werkte mee aan:

- “Onderzoek naar Kwaliteit van Leven bij Dementie” in 2007, verschenen in de American Journal of Alzheimer Desease;

- leerboek over intergratieve persoonsgerichte dementiezorg.

Haar lezing vanavond gaat over de wijze waarop zij kunstvormen als schilderkunst, dans en poëzie, betrekt bij haar activiteiten voor dementerenden.

 

De basis van Joke’s methode is wederkerigheid, want dáár gaat het om als je echt contact wil maken.

 ‘In de Verenigde Staten noemen ze het “Allophilia”, een term uit het Grieks: respect voor de mens en dat je om iemand geeft,’ zegt Joke.

 ‘Je moet met de mensen omgaan, zoals je ook met je vrienden omgaat. Natuurlijk professioneel, maar wees open, toon wat je voelt, laat je kwetsbaarheid zien.’
De manier hoe je je presenteert, is erg belangrijk. ‘Durf jezelf te laten zien, ook als je verdrietig bent. Ik beweeg heel veel. Voel met ze mee. En als iemand angstig is, raak ik hem of haar even aan.’

 

In de Maretak als bijlage vinden jullie het volledige verslag van deze vergadering en de volledige PowerPointpresentatie van Joke Bos.

Ring:
Land van Loon - Nieuw Eyck
Datum:
13-07-2015