De Loge en het Vlaamse aspect van de 'Belgicistische' maçonnerie

Jimmy KOPPEN geeft een uiteenzetting over De Loge en het Vlaamse aspect van de 'Belgicistische' maçonnerie.
Datum:
29-11-2012
Datum activiteit:
20-12-2012
Startuur activiteit:
19:30
Einduur activiteit:
23:00