Dag van de vriendschap

Zaterdag 21 september 2013

M.R. Gent Dr.F.A. Snellaert had de eer om op zaterdag 21 september 2013 twee ringen uit te nodigen, met name M.R. Asse Hoppeland en M.R. Mechelen Gaston Feremans.

M.R. Gent Dr.F.A. Snellaert had de eer om op zaterdag 21 september 2013 twee ringen uit te nodigen, met name M.R. Asse Hoppeland en M.R. Mechelen Gaston Feremans.

Er werd geopteerd voor een exclusief bezoek aan het in opbouw zijnde complex FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) te Gent – Wondelgem.

Na een ontvangst met koffie en zoete versnaperingen, werd een leerrijke uiteenzetting gegeven door de projectleider en architect van de firma Denys. Alle genodigden werden vervolgens rondgeleid in dit – in vele opzichten uniek – complex dat normaliter vanaf 2014 zal dienen voor de plaatsing en verzorging van geïnterneerden.

Het nieuwe FPC heeft maatschappelijk en budgettair belangrijke implicaties. Ook voor het aannemingsbedrijf Denys was het project een grote uitdaging.

Zoals gebruikelijk, werd de samenkomst afgerond met een vriendenmaal in de Salons ’t Groenhof.

Verslag downloaden:
snellaert.vriendschap.doc
Ring:
Gent Dr. F.A. Snellaert
Datum:
02-12-2013