Cel vermiste personen - mei 2014

De heer Remue spreekt graag over het werk van de cel vermiste personen. Deze eenheid werd opgericht na de verdwijning van Juli en Melisa, en An en Eefje en bestaat nu 19jaar. Later kwamen Andras Pandi, de Kasteelmoord en nog vele andere minder gekende zaken. Let wel niet alle verdwijningen zijn het gevolg van criminele feiten. Denk maar aan verwarde bejaarden die de weg kwijtraken en door de familie gezocht worden.

Marnixring Veurne Zannekin      


Verslag “Cel vermiste personen


Maandag 12 mei 2014 19.30 uur


Salons Saint Germain te Diksmuide

 

Aanwezig: MR leden Veurne Zannekin en diverse gasten.

Verslag

 Stipt op tijd verwelkomt Frank G. de aanwezigen en vermeldt de verontschuldigingen.

Hij brengt voor de aanwezigen de doelstellingen van de Marnixring onder de aandacht.

Frank DP legt ons ringproject uit Nederlands in de wereld. Onze taal moet voor iedereen toegankelijk zijn. De wereld is ons dorp. Wij steunen het Nederlands in de wereld om vervlakking tegen te gaan, om reliëf te behouden.

Hij heet op zijn beurt iedereen welkom, in het bijzonder de talrijke gasten, de nieuwe leden, de kandidaat leden en uiteraard de spreker van vandaag Alain Remue.

 

De heer Remue spreekt graag over het werk van de cel vermiste personen. Deze eenheid werd opgericht na de verdwijning van Juli en Melisa, en An en Eefje en bestaat nu 19jaar. Later kwamen Andras Pandi, de Kasteelmoord en nog vele andere minder gekende zaken. Let wel niet alle verdwijningen zijn het gevolg van criminele feiten. Denk maar aan verwarde bejaarden die de weg kwijtraken en door de familie gezocht worden.

 

Wat gebeurt er bij een verdwijning?

Bij een verdwijning gebeurt de aangifte lokaal. Wat is er gebeurt moet de kernvraag zijn bij de aangifte. Soms gaat het over banale feiten. Wanneer een verdwijning onrustwekkend is wordt de cel vermiste personen ingeschakeld. Er zijn ongeveer 3 nieuwe dossiers per dag.

Een verdwenen kind is steeds onrustwekkend. Hier verdwijnen niet meer kinderen dan elders en meestal loopt het goed af (foute afspraak, misverstand…). Pas op voor foute connotatie (vb pedofiel, lustmoordenaar). Het verdwijnen van een kind heeft steeds een enorme impact op de omgeving, de mensen kunnen vaak niet vatten wat er gebeurt  (vb Ronald Jansen)

Naast vermiste kinderen wordt ook vaak beroep gedaan op de dienst bij onrustwekkende verdwijningen van volwassenen. (Vb oma met Alzheimer)

De cel vermiste personen begon reeds te werken in de drugsstrijd, maar werd volledig op punt gezet 19 jaar geleden.

“Zelf heb ik een enorm respect voor ouders van vermiste kinderen. Vaak krijg je enorme dankbaarheid bij de goede afloop van de zaak.” Getuigd de spreker.

Slecht nieuws brengen is een nare ervaring, dat wil je niet meemaken.

Zolang je geen nieuws kan geven laat de zaak je niet los. Maar ondanks het onopgelost zijn van een zaak kan een intens respectvol contact met de ouders blijven.

 De ouders van Liam leerden mij dat slecht nieuws brengen soms beter is dan geen nieuws brengen. Niet weten wat gebeurt is zeer erg. Een antwoord geven op hun vragen is essentieel.

Onrustwekkende verdwijningen komen frequent voor, ongeveer 2à3 per dag in België.

De cel vermiste personen hanteert drie basisregels:

-elke zaak is verschillend (routine is gevaarlijk en details zijn belangrijk)

-tijd (eerste24uur) is kostbaar  en essentieel (snelheid is levensreddend, sporen bruikbaar)

-Zeg nooit: nooit! is onze slogan (dit wordt bij ons zeer letterlijk genomen)

 

Hoe verloopt het onderzoek?

 

Wie zoeken wij? Wij moeten een profiel bepalen: een naam, zijn leven, zijn gewoontes- de werksituatie, regelmatig thuis van werk, pas ontslagen?- zijn er medische problemen, nood aan essentiële behandeling?- depressie, reeds suïcidepogingen?- emotionele stabiliteit?- omgang met wie? vrienden?- financiële problemen, wanneer en waar laatst gezien, omstandigheden van de verdwijning, heeft het slachtoffer een GSM? bankkaarten? computer? enz.

Het wordt al snel duidelijk dat dergelijke navraag bij nabestaanden een impact heeft op de privacy van familie en vrienden. Ze geven niet steeds de juiste informatie, soms wat verbloemd.

De sfeer waarin iemand leeft (ordelijk, verzorgd, netjes kan een aanwijzing geven

De dienst keert alles onderste boven bij u thuis (en dat wil niemand!)

Alles heeft zijn belang je moet er oog voor hebben: foto’s, boeken, kleren, postbus (afscheidsbrief?), intieme ruimtes (slaapkamer, badkamer..), de inhoud van de koelkast, de vuilzak (geeft zeer persoonlijke informatie). Belangrijk is logisch denken met een gezond boerenverstand

Soms heb je de grote middelen nodig, maar het komt vooral aan op een efficiënte inzet van de middelen. (bvb bij het zoeken naar een verloren kind in de menigte op het strand heb je niets aan de inzet van helikopter, een goede communicatie tussen redders, ijsventers, kelners e.d. werkt veel efficiënter.

 

Bij personen die niet snel gevonden worden dient men rekening te houden met de invloed van natuurelementen. Is het warm weer of bar koud. Is er water in de omgeving? Een put, een vijver, een waterloop of kanaal?

Water is ellende en miserie. Wat is er gebeurt met het lichaam?, is er scheepvaart? zijn er sluisdeuren in de nabijheid (erg gevaarlijk voor duikers!)

 

Verdere aanwijzingen zoals het identificeren van lichaamsresten van individuele gevallen geven soms informatie over een of andere aangegeven vermiste persoon. Soms zijn resten niet te identificeren, bij illegalen, bij geïsoleerde lichaamsdelen (onthoofd lijk).

Ante mortem gegevens van een persoon zijn belangrijk bij identificatie, tanden Ouden herstelde fracturen, operatielidtekens, prothesen.

Vaak krijgt men aanwijzingen van mensen ter plaatse. vb afscheidsbrief met vage locatie van de suïcide. (vb Albertkanaal, maar waar? Aanwijzingen van de omgeving kunnen ons preciser leiden waar de persoon vaak kwam.

 

Een zeker relativerings vermogen is noodzakelijk. Als je de zaak oplost en het dossier mooi kan afronden blijft het drama vaak overeind!

Er zijn op heden 31 personen vermist met voertuig! Er wordt besloten tot een grote kuis van de Maas. Er worden 568 auto’s geborgen. In 8 gevallen kon met slachtoffers identificeren, waaronder een vrouw die 30 jaar terug vermist is. Zij werd geïdentificeerd aan de hand van DNA analyse van de femur.

Mensen met dementie

 

Een steeds toenemend probleem vormen mensen met dementie die vermist geraken.

De risicogroep omvat 180.000 personen en dat zal nog verdubbelen de volgende 7 jaar.

Wekelijks verdwijnen zeker 1à2 personen uit deze erg kwetsbare groep.

Een analyse van oude dossiers door het expertisecentrum toonde aan dat 65% teruggevonden worden in de omgeving van het verblijf.

De begeleiders in deze zorgcentra kunnen in belangrijke mate bijdragen bij de opsporing van deze vermiste personen.

Een goed dossier kan van levensbelang zijn: Een goede foto (liefst jaarlijks een nieuwe), correcte persoonlijke gegevens, wat is z’n fysieke capaciteit, z’n mentale toestand, z’n gewoonten, z’n favoriete plekken? Belangrijk is ook een grondplan van de site met liftschachten, bergruimten, is er een vijver op het domein? Volledigheidshalve moet ik zeggen dat de meeste centra in orde zijn, maar daar komen wij minder…

‘In de pers komt regelmatig een oproep in verband met een vermiste persoon.’ maar vergis je niet, ‘dat is maar een kleine fractie van het totale pakket waar de cel vermiste personen zich mee bezig houdt.’ besluit de spreker.

 

Na de korte vraagstelling aan de heer Remue, dankt Frank de spreker voor zijn boeiende uiteenzetting en reflecties. De aanwezigen dankt hij voor hun aanwezigheid en interesse en wenst hen een veilige terugreis.

 

(Chris).

Verslag downloaden:
alain remu.jpg
Ring:
Veurne Zannekin
Datum:
14-12-2014