Blogs

jaarprogramma 2018

.

 

 

Ring:
Gent Borluut
Datum:
25-05-2018

Reizen op Versvoeten

Ledenvergadering MR Anton van Wilderode 3 mei 2018

Ik was flamingant van huize uit. Dat lag aan thuis: ze waren geen nadrukkelijke flaminganten maar de Vlaamse sfeer was er vanzelfsprekend.

Reizen op Versvoeten

 

Ik was flamingant van huize uit.  Dat lag aan thuis: ze waren geen nadrukkelijke flaminganten

maar de Vlaamse sfeer was er vanzelfsprekend.  Ook op de lagere school waren onderwijzers al flamingant.

En dan was er mijn oudere broer Jef, die nog behoord heeft tot het A.K.V.S. (Algemeen Katholiek Vlaams

Studentenverbond), de beste studentenbeweging die er ooit in Vlaanderen heeft bestaan:

idealistisch, religieus, belangloos, vooruitstrevend, sociaal.  Ik ben Vlaams-nationalist.  Dat wil zeggen dat ik niet enkel een romantische liefde heb voor Vlaanderen, maar dat ik er ook iets wil voor doen!”

Anton van Wilderode

 

Hildegard Coupé is geaggregeerde in het secundair onderwijs voor Nederlands, Engels en Katholieke godsdienstleer.  Zij is nicht van priester en leraar Cyriel Paul Coupé, de tweelingbroer van haar vader Filemon. 

Reeds op jonge leeftijd was zij reeds geobsedeerd door taal en poëzie.  Na haar studies werd zij al gauw de vaste corrector van de drukproeven van de uitgaven van haar heeroom, Anton van Wilderode.  Zo werd zij vrij vlug vertrouwd met zijn literair werk.

Door de provincie werd het woonhuis Anton van Wilderode aangekocht en Hildegard werd gevraagd om de inboedel van Wilderodes huis te inventariseren, en dit huzarenwerk duurde vier jaar lang – dag in dag uit !  Zo werd Hildegard de archivaris en de conservator van het rijkelijk Archief Anton van Wilderode.

 

Op 17 oktober 1981 ontving Anton van Wilderode te Wachtebeke, de Erepenning van Marnixring Internationale Serviceclub, georganiseerd door drie Marnixringen: Meetjesland, Land van Waas en Dendermonde Ros Beiaard.

Een fragment uit het dankwoord van Anton van Wilderode:

 

“… wie bij voorrang de zaak van het eigen volk bepleit en metterdaad dient, wordt van een bepaalde kant gedoodverfd als ongeneeslijke romanticus en zelf fanaticus, als bijzichtig dromer die de wereldproblematiek voorbijziet, als laudator temporis acti (lofzanger van een afgedaan en afgeschreven verleden), als vechter tegen windmolens en hersenschimmen.  Dat gebeurt door de goedgehonoreerde moralisten en trendtreders, die hun selectieve verontwaardiging en zéér-gerichte appreciaties aan de menigte opleggen.  De media staan bol van eenzijdigheden.  De discrepantie tussen wat enkelen zeggen en wat de massa meent is, hier en elders, groter dan ooit.  Dààrom zijn de kleine groepen, waarin de vriendschap wordt gecultiveerd en de menin-gen worden getoetst, zo belangrijk. Het kan ons bemoedigen te weten dat in het verleden van ons volk, het verre en recente, kleine groepen zovéél hebben gepresteerd voor onze taal, onze eigenheid en onze toekomst: de rederijkers en de geuzen, de brigands en de studenten, de on-derwijzers en de kapelaans, de vrijwilligers vóór de vrijgestelden verschenen.  De Marnixring werkt vandaag en morgen in dezelfde richting en hij mag zich gesterkt voelen door een ander distichon Marnix van Sint-Aldegonde:

‘Daarom spreect hij: En wilt u niet vertzagen

ghij cleynen hoop, dat ’t hert u niet beswijck!’…..”

Anton van Wilderode

 

Plaats: Hotel Serwir, K.Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Agenda van de vergadering:

19.30u : Wandelreceptie met hapjes

20.10u : Aan tafel, gedicht en mededelingen van  bestuur

21.20u : Voordracht ‘Rijden op Versvoeten’

22.30u : Gezellig samenzijn

 

Hoe schrijf je in?:

Elk lid, partner of genodigde meldt aanwezigheid of verontschuldiging aan Lieve Lezy, uiterlijk op zondagavond 29 april 2018. Dit kan op haar GSM (0478.90.04.36) maar bij voorkeur via: godelieve.lezy@axa.be . Zij stuurt steeds een bevestigend bericht.

Prijs voor partners : € 42,50.

Prijs voor genodigden met receptie en maaltijd (vanaf 19.30 uur): 42,50 €

Prijs voor genodigden of partners die alleen de lezing (vanaf 21.15 uur) volgen: 5 €

Gelieve het verschuldigde bedrag op rekening BE16 4139 2617 7174 KREDBEBB te willen overschrijven.


Met vriendelijke groet,

Dirk Vergult, Secretaris

Ring:
Anton van Wilderode
Datum:
17-04-2018

Uitdagingen voor de Vlaamse media!

Causerie door Karl van Camp, hoofdredacteur 't Pallieterke.

Karl van Camp ('t Pallieterke) over 'Uitdagingen voor de Vlaamse media'

Ledenvergadering van 5 april 2018


Uitdagingen voor de Vlaamse media.


door Karl van Camp en Jonas NaeyaertEen satire is een soort spiegel,

waarin degenen die erin kijken gewoonlijk ieders gezicht ontdekken

Behalve dat van henzelf".

Jonathan Swift.

 

Karl van Camp, geboren in Antwerpen oktober 1960, opleiding architect St-Lucas Brussel, 20 jaar eigen praktijk,  losse medewerker bij ’t Pallieterke sinds 1982 (begonnen als correspondent van de studentenrubriek), sinds 1 december 2010 hoofdredacteur ’t Pallieterke.  Stichtend praeses van NSV-Brussel, stichtend lid van Marnixring Max Wildiers, Lid Algemene Vergadering Algemeen Nederlands Zangverbond ANZ, lid van talrijke Vlaamse organisaties.

 

Jonas Naeyaert, geboren in Gent, 1989; master politieke wetenschappen UGent en SLO (Lerarenopleiding, aggregaat) aan UGent; oud-praese KVHV-gent, voormalig woordvoerder VVB 2015-2016;  sinds december 2016 hoofdredacteur Sceptr.net.

 

"De satire is een kostelijk goed; zij gispt de dwaasheid met vrijmoedigheid.

Doch de humor is nog hoger te achten,

want hij weet zich daar boven te stellen".

Fliegende Blätter


Plaats: Hotel Serwir, K.Astridlaan 57, Sint-Niklaas


Agenda van de vergadering:

19.30u : Wandelreceptie met hapjes

20.10u : Aan tafel, gedicht en mededelingen van  bestuur

21.20u : Voordracht door Karl Van Camp.

22.30u : Nabespreking en gezellig samenzijnHoe schrijf je in?:

Aanwezigheid graag melden aan Lieve Lezy, uiterlijk op zondagavond 31 maart 2018. Dit kan op haar GSM (0478.90.04.36) maar bij voorkeur via: godelieve.lezy@axa.be . Zij stuurt steeds een bevestigend bericht.

Prijs receptie en maaltijd (vanaf 19.30 uur): 42,50 €

Prijs alleen de lezing (vanaf 21.15 uur) volgen: 5 €

Gelieve het verschuldigde bedrag op rekening BE16 4139 2617 7174 KREDBEBB te willen overschrijven.

Ring:
Anton van Wilderode
Datum:
12-03-2018

Met een waarom in het verleden

Open ledenvergadering op 1 maart 2018

Het verhaal vangt aan bij het woord ‘Gallo-Romeins’.

Met een waarom in het verleden

 

“Een volk zonder geheugen is niet vrij.

Dictaturen beginnen altijd de beschuldigingen van het verleden

uit de geschiedenisboeken te schrappen”.

François Mitterrand.

 

 

Een liefhebber, Marnix lid, probeert op een neutrale en eigenwijze manier een periode uit het verleden te vertellen.  Het verhaal – Met een waarom in het verleden -vangt aan bij het woord ‘Gallo-Romeins’.  Dit verleden oefent niet direct op iedereen een aantrekkingskracht uit, het is eerder een saai gegeven.  Mits enkele bedenkingen tracht de spreker tot een aantrekkelijker geheel te komen.  Met deze oefening wordt zijdelings gehoopt dit museumgegeven terug naar het heden te brengen.

 

Rik Verbraeken is sedert 20 jaar bedrijfsleider van een firma met internationale activiteiten in de ziekenhuisomgeving.

Als auto-expert heeft hij een technische achtergrond, aangevuld met leidinggevende functies bij internationale firma’s.

De motivatie is steeds  gebaseerd op het analyseren en vinden van oplossingen bij problemen of waaromvragen.

Deze eigenschap heeft zich niet beperkt tot de zakenwereld, maar dekt meerdere interessevelden, waaronder nu meer specifiek het verleden in de ruimste zin van het woord.

 

Datum: 1 maart 2018.

Plaats: Hotel Serwir, K.Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Agenda van de vergadering:

19.30u : Wandelreceptie met hapjes

20.10u : Aan tafel, gedicht en mededelingen van  bestuur

21.20u : Voordracht ‘Met een waarom in het verleden’

22.30u : Gezellig samenzijn

 

Hoe schrijf je in?:

Elk lid, partner of genodigde meldt aanwezigheid of verontschuldiging aan Lieve Lezy, uiterlijk op zondagavond 25 februari 2018. Dit kan op haar GSM (0478.90.04.36) maar bij voorkeur via: godelieve.lezy@axa.be . Zij stuurt steeds een bevestigend bericht.

Prijs voor genodigden met receptie en maaltijd (vanaf 19.30 uur): 42,50 €

Prijs voor genodigden of partners die alleen de lezing (vanaf 21.15 uur) volgen: 5 €

Gelieve het verschuldigde bedrag op rekening BE16 4139 2617 7174 KREDBEBB te willen overschrijven.

 

“De lessen van het verleden worden genegeerd en vernietigd

in een eigentijdse antagonisme bekend als generatiekloof”.

Spiro Agnew.

 

 

Met vriendelijke groet,

Dirk Vergult, Secretaris

 

Ring:
Anton van Wilderode
Datum:
12-02-2018

21 maart 2018: Pere Jordi Junqué de Fortuny ( woordvoerder van Assemblea National in Brussel)21 maart 2018

Kan Catalonië een nieuwe deelstaat worden van de EU?

Marnixring Overijse de Vrijheijt
Ring:
Overijse De Vrijheijt
Datum:
28-01-2018

“Het Nederlands als eenheidstaal met interne variatie”

Een lezing door gastspreker Peter Debrabandere

Door de loop van de geschiedenis hadden het Nederlands in Nederland en het Nederlands in Vlaanderen zich eigenlijk tot twee aparte talen kunnen ontwikkelen. In de 19e eeuw is fel gediscussieerd over de mogelijkheid om van het Vlaams een eigen taal te maken. De Vlamingen hebben heel bewust het Nederlands – het Nederlands van de Nederlanders – tot cultuurtaal van Vlaanderen bestemd. Nu zijn er allerlei gebeurtenissen en aanwijzingen die de indruk wekken dat het Nederlands toch weer uit elkaar aan het groeien is. De vragen die door Peter Debrabandere behandeld worden zijn onder meer: “Is er dan nu en straks nog sprake van één Nederlands? Wat valt er over die recente ontwikkelingen te zeggen? Moeten we blij zijn met een eigen Belgisch-Nederlands? Of heeft het behoud van een zo gemeenschappelijk mogelijk Nederlands voor Nederland en Vlaanderen meer voordelen? En wat valt er te zeggen over het oprukkende Engels?”Geachte leden van de Marnixring,

Geachte vrienden,

 

Graag nodigen wij U uit op de 1ste lezing van onze ring dit jaar die plaatsheeft op donderdag 1 februari 2018 op onze nieuwe locatie:

de Castelijnshoeve in Halle-Zoersel.

Onze gastspreker is Peter Debrabandere die het zal hebben over "Het Nederlands als eenheidstaal met interne variatie".

Een woordje over de inhoud van deze lezing en alle praktische informatie vindt U op het .pdf bestand in bijlage.

 

Tot binnenkort !

Ring:
Land van Playsantië
Datum:
26-01-2018

Onder de naam Brigand...

Van scheldwoord tot voetstuk...

Van scheldwoord tot voetstuk.

Op 9 januari jl mochten we een nieuwe ring boven het doopvont houden: MR Brigand.

 

Een korte schets van de naam:

De zoektocht naar een naam heeft ons langs verschillende historische figuren en locaties geleid, maar is uiteindelijk geëindigd met de benaming die de Vlaamse Opstandelingen aan het eind van de 18e eeuw kregen. Een naam, die spottend door de Franse bezetter gegeven werd aan die Vlaamse struikrovers. De Fransen, die zich niet erg populair hadden gemaakt door hun strenge militaire bezetting, zonder de minste inspraak van de plaatselijke bevolking, hadden voor het eerst de dienstplicht ingevoerd. Deze spreekwoordelijke druppel deed de Brigand opstaan. Onder leiding van mannen als Corbeels, van Gansen en Charlepoeng, vochten de Vlamingen tegen de sansculotten. Deze korte maar hevige en bloedige opstand, die beëindigd werd door verraad en list, ging de geschiedenisboeken in als de Boerenkrijg.

 

Deze opstand kostte het leven aan ongeveer 15.000 Vlamingen. Aan mannen en vrouwen die wilden opstaan voor hun overtuiging. Aan mannen en vrouwen die de wapens opnamen voor Outer en Heerd. Aan mannen en vrouwen die de geschiedenis ingingen als Brigand.

Een geschiedenis met puur Vlaams karakter, die onbelicht – en dus ook vaak vergeten wordt.

 

Het was de Brigand die Mechelen bevrijdde in 1798, het was de Brigand die in Vlaams Brabant twee weken lang kon standhouden. Maar de Brigand, dat is vooral het Kempische leger, dat onder leiding van Van Gansen de opstand begon in Geel. Vanuit hun basis in Tongerlo beheersten ze – weliswaar kortstondig – de wijde omgeving, van Turnhout tot Hasselt. En wil dat nu net het gebied zijn waarin wij als Marnixring actief willen zijn en willen werven. De naam van onze Marnixring kon gewoonweg niet gepaster zijn.

 

Het is onze taak en onze eer om deze unieke, vergeten geschiedenis bekend te maken en de mannen en vrouwen die er hun levens verloren voor de Vlaamse zaak te eren door de naam, die ooit als scheldwoord bedoeld was, op een voetstuk te plaatsen.

 

We hopen dan ook van harte u ook binnenkort te mogen begroeten op één van onze vergaderingen. Houzee!

Ring:
Brigand
Datum:
24-01-2018

Jubileumconcert met koor GAUDICANTO o.l.v. Marc Gerain

50 JAAR MARNIXRING

Zondag 25 februari 2018

Het feestjaar 2018 wordt ingezet door ring 1, Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen vzw met een academische zitting in restaurant ‘De Kalvaar’ te Voorde - waar 50 jaar geleden de Marnixring werd opgericht-  gevolgd door een concert in de monumentale Abdijkerk van Ninove.

 

Programma

15.45  Ontvangst in De Kalvaar, Brakelsesteenweg 562, 9400 Voorde Ninove

(parking ter plaatse)

16.00  Academische  zitting

17.00  Receptie met snacks en broodjes

19.00 Jubileumconcert in de 0.-L.-V.-Hemelvaartkerk (kerkplein, Ninove) door het koor Gaudicanto o.l.v. Marc Gerain met koormuziek uit de Lage Landen en de creatie van een gelegenheidswerk van Jos Mertens, medestichter van de Marnixring op tekst van Willie Verhegghe, stadsdichter van Ninove.

 

Parkeermogelijkheden

Station/ Graanmarkt/ 0.-L.-V.-Hemelvaartkerk/  parking Colruyt:

 

Gelieve vóór 10 februari 2018 in te schrijven op de academische zitting en de receptie door het sturen van een bericht naar Marc Bulté, Echel 20, 9401 (0496 62 68 45) Ninove of via elektronische post naar marnix.concert@telenet.be

Toegang € 15, in voorverkoop € 12 - door betaling (vóór 15 februari 2018) van € 12 per persoon op rekening BE06 4340 1260 2122 van Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen met vermelding van 'concert ', 'naam'. De kaarten zullen klaarliggen in de kerk.


Ring:
Zuid-Oost Vlaanderen vzw
Datum:
16-01-2018

Jaaroverzicht 2017

Wat gebeurde er in 2017?

Het enige, echte, onvervalste Land van Gaasbeek jaaroverzicht 2017!

Jaaroverzicht 2017!Elke, zich zelfrespecterende, krant of tijdschrift maakt op het einde van het jaar een balans op van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Dus kan onze Marnixring niet achter blijven. Het enige, echte en onvervalste "Land van Gaasbeek"- jaaroverzicht !


Het jaar begon met een BANG! Op 14 januari stond het jaaroverzicht van politiek journalist Ivan Devadder en cartoonist Karl Meersman op de agenda. 2016 was een kanteljaar: afscheid van een tijdperk. Geen Fidel mee, geen Bowie, Toots of Cohen. Het Vaudeville-theater beleefde een fantastische avond.

Op 25 januari vierden we Gedichtendag. Onze Marnixring vulde de prijzenpot van de bibliotheek van de gemeente Lennik. Het thema Humor lag ons natuurlijk nauw aan het hart. De avond werd bovendien opgeluisterd door Bouche B, die met hun aanstekelijke zang/performance alle harten in de Kapel lieten smelten.

Nog even meegenieten van het winnende gedicht in de categorie Volwassenen neergepend door Michel Kiekens?

 Ode aan de bakkersdochter


Zoals zij gul voorover boog,

 

de taartjes schikte in de toog

 

Haar merveilleux

 

en die met fruit

 

Het zag er echt

 

heel smakelijk uit.     

 


Zaterdag 28 januari stond de Nieuwjaarsvergadering op het programma. Beter gekend als de Partneractiviteit. De vergadering vond plaats in Huis Vossen. Voor de gelegenheid haalde Erik Burke nog eens zijn voorstelling Prioriteiten uit de kast.

 

In februari verschoof de maandelijkse vergadering op de kalender. Ditmaal stond er een werkvergadering in De Voet van Keizer Karel op het programma. Plannen werden gesmeed .....


In maart gingen we even terug in de tijd. Een avond in het teken van De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia (Thomas. Kathleen Leys, voormalig directeur van het Anderlechtse Erasmushuis, leidde ons rond op het eiland Utopia. Het boek of eigenlijk twee boekjes want de Utopia bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een aanklacht tegen de misstanden in de Engelse samenleving van de 16de eeuw. Deze kritiek op Engelse koning Hendrik VIII was gedurfd. Thomas More speelt het slim en vertelt het verhaal vanuit het personage van Raffaelo Babbelario. Vrij vertaald: praatjesmaker. In het tweede boek geeft More de oplossing: Utopia. Dit niet-bestaande eiland is een modelstaat. Het is afgeleid van het Griekse “ou” (niet) en “topos” (plaats), maar het verwijst ook naar het Griekse “eu” (goed) en “topos”. Utopia als onbestaande plaats en goede plaats: het ideale bestaat dus niet. Op deze vergadering mochten we ook enkele vrienden van Marnixring Denderend Land verwelkomen.


In april bliezen we een "oude" traditie nieuw leven in. Er werd een bezoek gebracht aan het atelier van Luk Van Ruysseveldt te Sint-Pieters-Leeuw, waarna er gezellig werd getafeld in restaurant Twins.


In mei hadden we de eer en het genoegen om Tom Vandenkendelaere (Eu-parlementslid voor CD&V) te mogen verwelkomen. Hij sprak over "2017, een kantelmoment in Europa". Het werd een boeiende en interactieve avond in ons "stam"restaurant Sir Kwinten.


In juni verhuisden we nog eens naar de overkant. De vergadering ging door in Huis Vossen. Rudi Janssen sprak over

“Het Nederlands en de diversiteit van talen in Brussel en de Rand”. We mochten die avond Marnixring Denderland verwelkomen. Een gezellige avond met de leden van de Ring waar we jaren geleden mee aan de wieg van stonden.


De zomer bracht ons .... de zomeractiviteit. Het werd een actieve dag. Wandelen in de Wolfsputten, samen tafelen in een Italiaans restaurant... en voor de moedigen 's avonds nog een portie mosselen bij het

 

September bracht ons naast de maandelijkse ledenvergadering, die dit maal doorging in restaurant JeJo te Herne de Prinsviering. Prins, de Trots van Brabant prijkt sinds 6 september 1992 op het Lennikse marktplein. Op zondag 10 september trok een optocht met meer dan 140 trekpaarden door het centrum. Een onvergetelijke dag!


In oktober organiseert onze Marnixring haar jaarlijkse "Open vergadering". Wie had er toen kunnen denken dat Catherine De Bolle enkele maanden later inderdaad aan het hoofd van Europol zou komen te staan? De avond, gemodereerd door Caroline Van den Berghe, werd bijgewoond door een 80-tal mensen. Een groot succes. In oktober organiseerde onze ring ook een succesvolle Dag van de Vriendschap. Op het programma : een gezellige brunch, een bezoek aan de tentoonstelling in het Kasteel van Gaasbeek, een proeverij in de brouwerij Lindemans. Samen met leden van Marnixring Antwerpen Hanze, Brugge Jan III van Renesse, De Pekker en Gent Borluut beleefden we een toffe dag.  

 

De verkiezingsavond in november bracht de nodige stress en spanning mee.... de antwoorden van de kwis werden immers niet op voorhand uitgedeeld.

In december namen we Johan M op als nieuw lid in onze Ring. Hij vertelde ons over zijn instrument: de hobo.


 

Ring:
Land van Gaasbeek
Datum:
18-12-2017

800 jaar Sint-Niklaas: het begon met een brief van de bisschop Gozewijn van Doornik ...

800 jaar Sint-Niklaas, een verhaal over het ontstaan van een parochie en een stad, van de Sint-Nicolaasparochie en Sint-Niklaas.

           800 jaar Sint-Niklaas

Voordracht Luc Vermeulen: 800 jaar parochie/stad   

  

Luc Vermeulen brengt ons een verhaal over het ontstaan van een parochie en een stad, van de Sint-Nicolaasparochie en Sint-Niklaas.  Een geschiedenis die 800 jaar geleden begon met een latijnse brief van de bisschop Gozewijn van Doornik aan de Gravin van Vlaanderen, Johanna van Constantinopel. Alle merkpalen in onze vaderlandse geschiedenis dienen als kapstok voor een of andere anekdote over onze stad: de beeldenstorm, het concilie van Trente, de godsdienstoorlogen met geuzen en Spanjaarden, de Franse revolutie…  
Een boeiende voordracht, die bovendien mooi aansluit aan ons bezoek aan de tentoonstelling “80 topstukken in Sint-Niklaas” van tijdens de vriendschapsdag.     


Luc Vermeulen is oud-leraar Sint-Jozef Klein Seminarie, actief in de Parochieploeg kerkplek O.-L.-Vrouw Bijstand en is o.m. documentatiebeheerder van het Sint-Nicolaasgenootchap Vlaanderen;

In de annalen deel 120 van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas schreef hij onlangs het artikel “Van Gossuinus tot Gozewijn”.

 

Maandvergadering Marnixring Anton van Wilderode

Locatie: Hotel Serwir, K.Astridkaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Agenda van de vergadering:                                      

19.30u : Wandelreceptie met hapjes

20.10u : Aan tafel, gedicht en mededelingen van het bestuur                     

21.20u : begin voordracht

22.30u : gezellige nabespreking

Hoe schrijf je in?:

Elk lid, partner of uitgenodigde meldt aanwezigheid of verontschuldiging aan Lieve Lezy, uiterlijk op zaterdagavond 2 dec 2017. Dit kan op haar GSM (0478.90.04.36) maar bij voorkeur via: godelieve.lezy@axa.be . Zij stuurt steeds een bevestigend bericht.

Prijs voor partners: € 40.

Prijs voor uitgenodigden met receptie en maaltijd (vanaf 19.30 u): € 40.

Prijs voor uitgenodigden indien zij alleen de lezing (vanaf 21.15 u) volgen: € 5.

Gelieve dit bedrag op onze rekening te willen storten: BE16 4139 2617 7174 KREDBEBB

 

Met vriendelijke groet,

Herman Paternoster, Secretaris

 

 

Ring:
Anton van Wilderode
Datum:
16-11-2017