Bergen, culturele hoofdstad van Europa 2015 - augustus 2015

Een daguitstap, georganiseerd door twee ringleden Oliver en Guido. Zij organiseren een mooie zomeractiviteit voor Marnixring Veurne Zannekin. Dank zij een boeiend programma en onze super enthousiaste stadsgids genieten wij van het pittoreske stadje Bergen. Het middagmaal nuttigen wij in restaurant Le Carillon op het marktplein. Een aanrader! Wij bezoeken de tijdelijke thema-tentoonstelling "Dienstplicht bij loting" en sluiten af met een ontspannen bezoek aan de lokale brouwerij.

Verslag Dagreis “Bergen, Culturele hoofdstad van Europa 2015

Zaterdag 9 augustus 2015

 

’s Morgensvroeg, mag ik wel zeggen, komen we, met 35 ingeschreven leden, partners en sympathisanten samen op de randparking te Ramskapelle. Zoals afgesproken wacht de autocar ons op. Onderweg, naar Bergen verontschuldigt Frank G. Hans, die wegens ziekte niet meekan vandaag, verwelkomt de aanwezigen en dankt iedereen voor de stiptheid.

Rond 9.45 uur houden we halt op de markt te Mons vlak voor het VVV-kantoor. Een korte videovoorstelling geeft een korte inleiding over Mons en omstreken. Daarna krijgen wij een gids toegewezen.

De gids neemt ons mee voor een boeiende rondleiding in de stad. Met haar verhaal over een detail in de gevel van het stadhuis, het aapje van Bergen (Singe du Grand Garde), is de toon gezet.

Zij voert ons door de stad, die ontstond op de heuvel aan de samenloop van de Hene en de Trouille.

Rond 650 sticht de H Waltrudis hier een abdij waarrond een belangrijke stadskern gevormd wordt.

In de 11de eeuw wordt het klooster omgevormd tot een kapittel van adellijke seculiere kanunnikessen

We bezoeken de collegiale Sint-Waltrudiskerk (Collégial Sainte-Waudru). Voor het ontwerp van de kerk laat architect, Matthijs de Layens, zich inspireren door de Sint Pieterskerk te Leuven. We zien er  o.a. de beroemde “Car d’or”, de rijkelijk versierde praalwagen uit 1780, met het “reliekschrijn van de heilige Waltrudis” die jaarlijks in processie door de stad gereden wordt. Ook enkele resterende beelden en een bas reliëf van het albasten doksaal van Jacques Dubroeucq (16de eeuw).

De wandeling brengt ons bij de Belforttoren (1662) gebouwd op de resten van het verwoeste kasteel van de Graven van Bergen (10de eeuw). Op de resten van de omwalling aangelegd door Boudewijn IV hebben hedendaagse kunstenaars een kunst-speeltuin aangelegd. (een van de graven van Bergen) een omwalling rond de versterkte burcht. Doorheen een afdalende trap komen we terug in de stad.

 

’s Middags worden wij verwacht op de Markt in “restaurant Le Carillon” te Mons. Oliver en Guido hebben dit mooi gelegen restaurant uitgezocht. Het menu is met zorg gekozen. De uitbater vertelt dat zijn personeel getraind wordt om gasten in hun eigen taal te verwelkomen. Vlamingen worden in het Nederlands begroet.

 

Na de middag brengen wij een bezoek aan de tentoonstelling over de “dienstplicht bij loting” In Nederland wordt de militaire dienstplicht, indertijd "conscriptie" genaamd, in 1810 ingevoerd na inlijving van het Koninkrijk Holland in het Franse Keizerrijk. Iedere man van 20 jaar of ouder moet zich inschrijven. Door middel van loting wordt bepaald wie dienst moet nemen in het Franse leger.

Het systeem wordt na het verdrijven van de Fransen en de stichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in stand gehouden(Nationale Militie). Tot 1898 kan iemand die ingeloot is echter een vervanger (remplaçant) inhuren. Lotelingen kunnen, als kostwinner of bij een broederdienst, voor een jaar worden vrijgesteld van de dienstplicht.

In 1886 stelt het onafhankelijke kamerlid d'Outremont voor de loting af te schaffen. Het voorstel wordt met een nipte meerderheid afgewezen. Uiteindelijk wordt de loting pas in 1909 afgeschaft

 

Tot slot bezoeken wij een lokale brouwerij. De uitbater geeft ons een uitgebreide uitleg over het ontstaan van het bedrijf, de wijze van brouwen, het bepalen van de smaak van het bier. Tot slot heeft zij het over de uitbreidingsplannen en de toekomst van de brouwerij.

Met een gezellige proeverij ronden we het bezoek aan Bergen, culturele hoofdstad van Europa 2015 af

Dank aan Oliver en Guido voor de organisatie van deze mooie activiteit.

 

Chris

Ring:
Veurne Zannekin
Datum:
19-01-2016