Baronie West Vlaanderen Noord - juni 2014

Traditionele tweejaarlijkse bijeenkomst van de ringen West Vlaanderen Noord. Dit jaar was MR Roeselare Tielt, de Blauwvoet de organisator. In het kader van de Humanitaire Olympiade was het thema van de avond Dyslexie. Gastspreker was de heer Rotiers, medewerker van Eureka Die-s-lekti-kus.

 

Verslag Baronie West Vlaanderen Noord

Donderdag 12 juni 2014 19.30 uur

Locatie: Hotel-Restaurant Shamrock Euromarktlaan 24 te 8700 Tielt

 

Aanwezig:      Algemeen voorzitter Jan Verleysen,

MR Roeselare Tielt De Blauwvoet (14 leden), MR Oostende Kustland (6 leden), MR Knokke-Heist De Blinckaert (8 leden), MR Veurne Zannekin (19 leden),

MR Brugge Simon Stevin (11 leden), MR Brugge Gruuthuse (4 leden)

 

Verslag

 

Op het menu:  -Cava met diverse hapjes, in een gezellig onderonsje in de tuin

                        -Duke of Birkshire met Luikse stroop, erwtenpuree en krielaardappelen

                        -Mokka met chocolademousse en crème brulée

Hugo Maes als regiocoördinator MR West Vlaanderen Noord licht de baronie toe als interring activiteit die regelmatig plaats heeft, telkens georganiseerd door een andere ring.

Vandaag ontvangt MR Roeselare Tielt.

 

MR Knokke-Heist de Blinckaert promoot haar boek ‘gebundelde gedichten’. Dit boek wordt door hun werkgroep poëzie te koop aangeboden t.v.v. hun ringprojecten. Verder brengt de ring het jaarlijks concert in de Casino te Knokke op zaterdag 22 november 2014 onder de aandacht.

 

Als hoofdthema van de avond wordt dyslexie aangebracht.

De gastspreker Dhr. Rotier is gedetacheerd medewerker van Eureka Die-s-lekti-kus vzw.

Na een korte inleiding wijdt hij uit over de mogelijke oplossingen/hulpmiddelen voor personen die aan dyslexie lijden.

            -De klemtoon van zijn betoog ligt op een software-oplossing die teksten voorleest.

            -De organisatie wordt erkend, maar niet gesubsidieerd door de overheid

            -Het onderwijs moet meer kijken naar talenten van leerlingen, niet naar ‘mankementen’

            -Goed onderwijs moet leerlingen inzicht geven.

-Met beperkte kracht kan men een groot effect bekomen.

 

De avond wordt afgesloten met een woord van onze algemeen voorzitter Jan Verleysen.

Hij licht de keuze van het thema “dyslexie” van de Humanitaire Olympiade van de MRIS toe:

            -Het past perfect bij het taalkundig en maatschappelijk doel van dienstbaarheid v MRIS

            -In de schoolloopbaanbegeleiding dient men met dyslexie rekening te houden.

            -Bij loopbaanbegeleiding zal eveneens aandacht moeten zijn voor mensen met dyslexie.

            -Goede begeleiding van mensen met dyslexie vermijdt dat zij in kans-armoede verglijden.

Het officieuze deel van deze avond wordt verdergezet met een gezellige babbel aan de bar.

 

Echo’s uit de ring:

-het onderwerp van de avond, dyslexie, ligt volledig in de lijn van MR werking

-de uitleg over dyslexie zelf is moeilijk toegankelijk voor leken

-de spreker bracht de software oplossing van de firma Eureka zeer enthousiast naar voor

-er was veel volk aanwezig, alle ringen waren goed vertegenwoordigd

-de verwelkoming  met de uitgebreide aperitief gaf iedereen de kans uitgebreid contacten te leggen met leden van andere ringen en dat is eigenlijk wel het hoofddoel van onze periodieke baronie.

 

De leden van MR Veurne Zannekin danken het bestuur en de leden van MR Roeselare-Tielt Rodenbach voor hun organisatie.

 

(verslag Chris

met dank aan Geert Maes voor zijn basistekst)

 

Ring:
Veurne Zannekin
Datum:
15-12-2014