9 november 2017: bestuursverkiezingen

Marnixring Noordrand kiest een nieuw bestuur

Resultaat bestuursverkiezingen 2018

 

Voorzitter: Bene Bailleul

Ondervoorzitter: Dirk Hoebeek

Protocolmeester: Bob Wellens

Secretaris:Lena Ghysels

Penningmeester:Hagen Goyvaerts

Ring:
Noordrand
Datum:
09-12-2017