23nov16: Axel Buyse, diplomaat uit Den Haag, komt naar Gent

Axel Buyse, diplomaat uit Den Haag, komt naar Gent op 23 november 2016

 

Op woensdag 23 november 2016 spreekt de heer Axel Buyse om 20 uur in Gent over “ Sterker door samenwerking. Nederland en Vlaanderen vandaag en in de wereld van morgen

 

Hij zal het hebben over het topoverleg van 7 novemer in Gent onder leiding van de ministers-presidenten Rutte en Bourgeois en een aantal van hun ministers, en uitweiden over alle punten en dossiers die daar op het programma stonden, zowel cultureel, politiek als economischDaarna treedt hij met het publiek in gesprek.

 

Axel Buyse is de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Den Haag.  Hij is de specialist die deze dossiers grondig voorbereidde.  Hij is een superkenner over samenwerkingsonderwerpen.  Hij is bovendien een echt goede spreker.  In de bijlage vinden jullie een interview met Axel Buyse (september 2014).

 

 

Wanneer: 23 november om 20 uur, (deuren open vanaf 19u30).

 

Waar: 9000  Gent, W. Wilsonplein 2, Provinciegebouw, Auditorium De Schelde          

Parkeergelegenheid o.a. in parking Gent-Zuid en parking Reep.

 

Hoe inschrijven?

Wil liefst inschrijven bij één van de onderstaande adressen :

Peter Derudder    peter.derudder1@telenet.be   Davidsfonds Merelbeke

Ria Goossenaerts   ria.goossenaerts@skynet.be   ANV Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Rudy Clemminck  info@portaalvanvlaanderen.nl (liefst voor inschrijvingen vanuit Nederland)


Deelnameprijs: een zeer democratische 6 euro , welkomstdrankje inbegrepen

graag  vooraf betalen op rekening BE02 4470 0387 2140

t.n.v. ANV Oost- en Zeeuws- Vlaanderen

 

Organisatie: ANV

Het ANV Oost- en Zeeuws-Vlaanderen heeft een tamelijk groot aantal NL en Vlaamse cultuurverenigingen bereid gevonden om hun leden daarvan op de hoogte te brengen en eventueel mee te werken.  We vermelden Davidsfonds, de Heemkundige Verenigingen van Terneuzen en Sas van Gent, enkele Marnixringen,  de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten en VTB Kultuur.

 

Het is evident dat ook het bestuur van Borluut dit evenement warm aanbeveelt aan zijn leden omdat het een zeer interessant gesprek wordt met belangrijke consequenties voor Vlaanderen.

Zoals velen onder ons weten, is ons medelid Bruno de Laat bestuurslid van ANV Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze boeiende actuele en toekomstgerichte avond!

Ring:
Gent Borluut
Datum:
08-11-2016