18/05/17: Ledenvergadering met Zuhal Demir samen met partners

"Voorbije week was de moeilijkste uit mijn politieke loopbaan" verklaarde Zuhal Demir onlangs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. Wij komen deze avond vast meer te weten.
Datum:
19-04-2017
Datum activiteit:
18-05-2017
Startuur activiteit:
19:30
Einduur activiteit:
22:30