18 april 2017 - spreker Jürgen Constandt

Jürgen Constandt is algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds - Mechelen

Gastspreker Jürgen Constandt zal de omvang en complexiteit van de sociale zekerheid uitvoerig uit de doeken doen. Uiteraard staat hij ook stil bij de verschillende uitdagingen en argumenten voor een eigen Vlaamse sociale zekerheid. De jaarlijkse geldstroom van meer dan 10 miljard euro naar Wallonië is immers niet de enige reden voor deze Vlaamse eis. Vlaanderen moet in de eerste plaats een eigen sociaal beleid kunnen voeren, aangepast aan de noden en behoeften van de Vlaamse bevolking. Hij zal de verschillen in medische cultuur illustreren aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk. Om een écht doeltreffend gezins- en bejaardenbeleid, gezondheids- en tewerkstellingsbeleid te kunnen realiseren zijn homogene bevoegdheidspakketten een absolute noodzaak.

Datum:
21-12-2016
Datum activiteit:
18-04-2017
Startuur activiteit:
19:30
Einduur activiteit:
23:59