17/11/16: Bestuursverkiezing

Het bestuur voor het volgende werkjaar wordt verkozen.
Datum:
03-11-2016
Datum activiteit:
17-11-2016
Startuur activiteit:
19:30
Einduur activiteit:
22:30