17/03/16: Ledenvergadering met Pieter-Jan Verstraete

Pieter-Jan Verstraete, soms de biograaf van het Vlaams-nationalisme genoemd, is vandaag onze gastspreker. Hij grossiert in publicaties over de Vlaamse Beweging. Vooral dan tijdens het interbellum en Wereldoorlog II. En liefst van al biografisch.

Vandaag vergaderen we terug in restaurant De Linde maar wij worden allemaal verwacht uitzonderlijk om 19u00.


Pieter Jan Verstraete (Euskirchen, 30 januari 1956) is een Vlaams historicus en biograaf. Na zijn geschiedenisstudie werd hij bibliothecaris aan de stadsbibliotheek van Kortrijk. In navolging van Arthur de Bruyne beschreef hij figuren uit de Vlaamse Beweging. Naast omvangrijke biografieën publiceerde hij kleinere brochures en leverde bijdragen aan tijdschriften. Enkele van zijn werken, onder andere de biografieën over Reimond Tollenaere en over Hendrik Jozef Elias, werden bekroond met historisch-wetenschappelijke prijzen. Sinds geruime tijd werkt Verstraete aan de publicatie van tien uitgebreide "cahiers" over Staf de Clercq, de leider van het Vlaamsch Nationaal Verbond. Dit lange termijn project zal vermoedelijk beëindigd worden in 2016 met het verschijnen van het tiende deel. Er werden reeds negen delen uitgebracht.

Verstraete werkt als redacteur mee aan Vlaams-nationale publicaties: Doorbraak (VVB), 't Pallieterke, Tekos (Deltastichting). Hij was in de jaren 80 en 90 van vorige eeuw actief in de Antwerpse Vlaams-nationale uitgeverij De Nederlanden met het vormingsblad Nieuw Vlaanderen.

Datum:
14-03-2016
Datum activiteit:
17-03-2016
Startuur activiteit:
19:00
Einduur activiteit:
22:00