16/11/17: ledenvergadering

Vandaag geen gastspreker. Wel bestuursverkiezing, 5 minuten Vlaamse Beweging, financieel verslag, opname nieuwe leden ... Onze Ring leeft en groeit.
Datum:
18-10-2017
Datum activiteit:
16-11-2017
Startuur activiteit:
19:30
Einduur activiteit:
22:30